Timeregistrering

I Duett MinSide registrerer du timene i en egen mobilapp så fort jobben er utført.

Bilagshåndtering

Duett Økonomi passer for alle typer kunder og har et godt system for regnskap og bilagshåndtering. Attestasjon blir en enkel prosess. Regnskapssystemet sørger for at digitale og manuelle transaksjoner blir effektivt gjennomført. Regnskap og bilagshåndtering er enkelt med Duett Økonomi Papirbilag kan skannes, PDF-fakturaer tolkes og EHF-fakturaer hentes direkte inn. Kombinert med automatisk bilagsmottak (e-postadresse) … Les mer

Duett nettverk

Med Duett nettverk leverer vi en komplett nettverksløsning i dine lokaler med fokus på sikkerhet og oppetid. Duett nettverk Vi leverer deg nettverk som en tjeneste, og den er klar til å plugges i veggen. Brannmur Brannmuren fungerer som en dørvakt: Datapakker som anses som usikre stenges ute fra nettverket, og utgående trafikk fra ditt … Les mer

Regnskap

Duett Økonomi brukes på ca. 90.000 regnskap i mange ulike bransjer hvert år i Norge, fra små enkeltpersonforetak til store bedrifter med over hundre ansatte. Bilagshåndteringen i Duett Økonomi er fleksibel og kan tilpasses full automatikk med digital flyt, varianter av automatikk, eller små og manuelle regnskap. Regnskap i Duett Økonomi og inngående fakturaer Duett … Les mer

Salg av varer og tjenester

Jobber du med salg av varer og tjenester, vet du at en god og effektiv håndtering av inntektsområdet er viktig. I Duett Økonomi kan du fakturere varer og tjenester på en rasjonell måte. Du bygger opp eller importerer et tilpasset vareregister med priser. Timer Driver du timebasert virksomhet? En del bransjer har pålegg om timeregistrering … Les mer

Fakturering i Duett Økonomi

Fakturering i Duett Økonomi er enkelt. Her kan du raskt lage fakturaer, som bokføres automatisk når de sendes. EHF-faktura Med fakturering i Duett Økonomi har du alt du trenger for å sende e-fakturaer i EHF-format. Duett Økonomi varsler deg om kunder som kan motta EHF-fakturaer. Alternativt kan du sende fakturaer som PDF i e-post eller … Les mer

Salg

Salg av produkter og tjenester i landbruket krever oversiktlig oppgjør og avregning. Har du ikke dette automatisert i dag? Da trenger du enkle og gode løsninger for å håndtere disse inntektene. Det har vi tenkt på i Duett. Vi er ledende på regnskap for landbruk. Duett MinSide er en del av Duett Økonomi, og gir … Les mer

Ekstern regnskapsfører

En ekstern regnskapsfører kan bidra til et godt samarbeid gjennom Duett Økonomi som er utviklet spesielt for å tilrettelegge og gjøre samarbeidet enklere mellom regnskapsfører og kunde. Duett Økonomi er spesielt godt tilrettelagt for arbeidsdeling mellom deg som bruker og regnskapsfører. Duett MinSide er en del av Duett Økonomi, og er en webløsning som regnskapsfører … Les mer

Eiere og leietakere

Eiere og leietakere kan følges opp i Duett Økonomi, hvor vi har et såkalt borettslagsregister. Der registreres opplysninger om de enkelte seksjoner og leiligheter. Du kobler deretter sammen eiere eller leietakere med riktig seksjon eller leilighet. Det er viktig å ha oversikt over seksjonseiere eller leietakere, og hvilke felleskostnader eller leiebeløp hver enkelt har. Alt … Les mer

Regnskap og fakturering

Duett Økonomi har gode løsninger for regnskap og fakturering, samt timeregistrering og øvrig regnskapsbehandling, som alle passer veldig bra for advokater. Klientkonti kan for eksempel legges inn i egne reskontroserier med kobling til egne balansekonti, noe som er svært fordelaktig. Timeregistrering for advokater For honorarer til advokater som beregnes etter medgått tid, kan mobilappen for … Les mer