Samfunnsansvar

Bærekraft Duett AS jobber for å være en god og pålitelig samfunnsaktør som opererer i henhold til lover/regler og forskrifter. Vår målsetting om å være en lønnsom bedrift må ta hensyn til hvilke økonomiske, miljømessige og sosiale påvirkninger som er det beste for kommende generasjoner. Helse, miljø og sikkerhet Duett AS skal sørge for et … Les mer