Bjørnar Håkensmoen

Administrerende direktør Bjørnar Håkensmoen 95 98 68 00 bh@duett.no

Espen Moseng

Utviklingssjef Espen Moseng 95 98 24 14 em@duett.no