Fagseminar

Hver høst arrangerer vi fagseminar for regnskapsførere. Her bruker vi våre dyktige interne ressurser blandet med eksterne fagfolk som sammen kan presentere relevant og nyttig informasjon for bransjen. Se mer om kurs/webinarer.

Avtale om bruksrett til Duett Økonomi

Avtale mellom Duett AS, Elvegata 3, 2500 Tynset, org.nr. 932 971 917 og kunden om bruksrett til Duett Økonomi med tilknyttede applikasjoner 1. Definisjoner og tolking Begrepene i denne avtalen skal ha følgende betydning (unntatt hvis det tydelig framgår noe annet av teksten): Duett Økonomi er en skytjeneste. Tjenesten består av tilgang til Duett Økonomi og tilhørende applikasjoner med grensesnitt … Les mer

Sikker kommunikasjon

Duett MinSide gir en trygg kanal for sikker kommunikasjon med din regnskapsfører via Duett Melding. Personvern De økte kravene til personvern legger klare restriksjoner på bruk av vanlig e-post som kommunikasjonskanal. Mye av informasjonen mellom deg og din regnskapsfører er personopplysninger, regnskaps- og lønnsdata som er underlagt personvernforordningen (GDPR). Slik informasjon bør altså ikke sendes … Les mer

Duett Melding

Duett Økonomi har en egen kanal for sikker kommunikasjon mellom regnskapsfører og deres kunder, nemlig Duett Melding. Personvern De økte kravene til personvern legger klare restriksjoner for bruk av vanlig e-post som kommunikasjonskanal. Mye av informasjonen mellom regnskapsfører og kunde er personopplysninger som regnskaps- og lønnsdata, og dett er underlagt personvernforordningen (GDPR). Slik informasjon bør … Les mer

Erfaren økonomikonsulent

Stillingen som økonomikonsulent er knyttet til vårt kundesenter som består av 20 medarbeidere. Arbeidsoppgavene vil være å bistå våre kunder i bruk av Duett Økonomi, med fokus på regnskap og lønn. Det er ønskelig, men ikke påkrevet at du har kompetanse på begge de nevnte fagområder. Duett Økonomi er vårt egenutviklede økonomi- og lønnssystem. Vi … Les mer

Håvard Muller Eide

Kunderådgiver Duett AS