Sikker kommunikasjon

Duett MinSide gir en trygg kanal for sikker kommunikasjon med din regnskapsfører via Duett Melding. Personvern De økte kravene til personvern legger klare restriksjoner på bruk av vanlig e-post som kommunikasjonskanal. Mye av informasjonen mellom deg og din regnskapsfører er personopplysninger, regnskaps- og lønnsdata som er underlagt personvernforordningen (GDPR). Slik informasjon bør altså ikke sendes … Les mer

Duett Melding

Duett Økonomi har en egen kanal for sikker kommunikasjon mellom regnskapsfører og deres kunder, nemlig Duett Melding. Personvern De økte kravene til personvern legger klare restriksjoner for bruk av vanlig e-post som kommunikasjonskanal. Mye av informasjonen mellom regnskapsfører og kunde er personopplysninger som regnskaps- og lønnsdata, og dett er underlagt personvernforordningen (GDPR). Slik informasjon bør … Les mer