Bilagskontroll

Det er når du slipper taket du virkelig kan feste grepet (om kundene) Bilagskontroll i Duett Økonomi kombinerer systemets intelligens med regnskapsførers kompetanse, og løfter bilagshåndteringen opp på et helt nytt nivå. Nå slipper du som regnskapsfører manuell registrering og unødvendige kontrollfunksjoner.Løsningen, som er utviklet for digitale og automatiserte regnskap, gir følgende fordeler: Gjentakende bilag … Les mer

Årsrapporter

Årsrapporter Her vil du finne årsrapporter for Duett AS

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer skal være en veiledning for å ta kloke beslutninger i hverdagen til det beste for selskapet. Alle ansatte skal følge disse retningslinjene for å sikre at vi behandler kunder, samarbeidspartnere og hverandre med integritet og respekt. Selskapet legger stor vekt på integritet, redelighet, ærlighet og åpenhet i alle våre aktiviteter. … Les mer

Kvartalsrapporter

Kvartalsrapporter Her finner du kvartalsrapporter for Duett AS: Duett kvartalsrapport 2. kvartal 2021 (EN)