Duett – smarte løsninger

Vi tar kontakt med deg for en uforpliktende prat

Kontakt oss

Administrering av eiere/leietakere

Økonomisystemet Duett Økonomi har i sin bransjeløsning for fast eiendom et såkalt borettslagsregister. Her registreres opplysninger om de enkelte seksjoner eller leiligheter. Du kobler deretter sammen eier eller leietaker med riktig seksjon eller leilighet.

Borettslagsregisteret er kjernen i løsningen. Her administreres også salg eller bytte av leietaker. Duett Økonomi tar vare på historikken, slik at du også ser tidligere eiere og leietakere.

Produktark

Duett Husleieadministrasjon

Duett Husleieadministrasjon er en egen funksjon som kombineres med fakturering og regnskap. Den passer for alle som skal fakturere for boligselskaper med mange eiere, innberette andel eiendeler og gjeld osv. Regnskapsførere og forretningsførere er typiske brukere av denne funksjonen.

Innhold

 • Felles reskontroklient for alle boligsameier/borettslag
 • Borettslagregister med oversikt over alle eiere/leietakere
 • Husleiegenerator/fakturering
 • Regenerering ved eierskifte
 • Oppdatering fra reskontro til hovedbok
 • Årsoppgjør

Felles reskontroklient

Dersom du er forretningsfører og administrerer flere borettslag eller boligsameier, får du stor nytte av den felles reskontroklienten. Den gir deg søk og oppslag på eier/leietaker for alle selskaper du administrerer. Ringer en leietaker og vil ha utsettelse med betaling av husleien, finner du denne kjapt uten å måtte søke i flere klienter.

Borettslagregister

Dette er hovedkartoteket hvor du knytter den enkelte eier/leietaker mot riktig leilighet, borettslag/sameie osv. Her vises i tillegg detaljert reskontro pr. eier/leietaker. Registrering av eierskifte gjøres i borettslagregisteret. Endring av leiepriser gjøres også her, hvor dato for endring angis. Sum totale inntekter, utgifter, formue og gjeld pr. boligselskap registreres her.

Husleiegenerator/fakturering

Du kan fakturere for et valgfritt antall perioder fram i tid. Du kan fakturere pr. boligselskap eller felles for alle du administrerer. Fakturaer kan sendes på epost til mottakerne. Prisjustering av husleie gjøres enkelt for alle leilighetene som er tilknyttet borettslaget/sameiet. Du kan justere priser etter eierbrøk, andel gjeld eller annen valgfri fordeling.

Regenerering ved eierskifte

Konsekvenser av eierskifte løses enkelt i Duett Husleieadministrasjon. Ny eier registreres med riktig start-dato. Utsendte fakturaer fram i tid kan reverseres/ krediteres automatisk, og tilsvarende vil da nye, korrekte fakturaer genereres for resten av året/perioden. Samtidig tas eierhistorikken vare på pr. leilighet/ seksjon.

Oppdatering reskontro – hovedbok

Fra den felles reskontroklienten bokføres hovedbokstallene automatisk til riktig regnskapsklient. Detaljert reskontro blir liggende i felles reskontroklient, mens hovedbok pr. klient viser summer på hovedbokskonto for kunder og husleieinntekter.

Individuell håndtering av lån

Duett Økonomi håndterer også individuell nedbetaling eller låneopptak pr. seksjon/ leilighet. Korrekt andel renter og gjeld beregnes automatisk ved endringer gjennom året, og innberettes korrekt.

Årsoppgjør

Duett Økonomi er integrert med Altinn. For seksjonseiere eller andelshavere innrapporteres andel eiendeler, gjeld, renter mv. automatisk i en av følgende årsoppgjørsoppgaver:

 • RF1139 – andelshavers andel av boligselskapets ligningsmessige beløp
 • RF1140 – sameiers andel av boligselskapets ligningsmessige beløp

Duett Husleieadministrasjon – fordeler

De store fordelene er:

 • Effektiv administrering av eiere/ leietakere for alle boligselskap du har ansvaret for
 • Tidsbesparende fakturering og regnerering ved eierskifte
 • Automatisk innberetning til Altinn
 • Komplett system inkludert regnskap. Ingen eksport/import er nødvendig.

 

Velg i menyen til venstre hvilke prosesser du vil vite mer om.

Duett har fokus på samspill direkte med kundene. Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!