Regnskap og fakturering

Duett Økonomi har gode løsninger for regnskap og fakturering, samt timeregistrering og øvrig regnskapsbehandling, som alle passer veldig bra for advokater. Klientkonti kan for eksempel legges inn i egne reskontroserier med kobling til egne balansekonti, noe som er svært fordelaktig.

Timeregistrering for advokater

For honorarer til advokater som beregnes etter medgått tid, kan mobilappen for timeregistrering, Duett Time benyttes. Etter registrering kan timene godkjennes og overføres til fakturering, og du har full kontroll på alle timer. Faste salærer registreres direkte i fakturarutinen. Fakturaer kan sendes som eFaktura i EHF-formatet, i e-post eller i posten.

eFaktura

Inngående eFakturaer hentes inn, attesteres og betales med bare noen få klikk. Fakturaer i PDF kan konverteres direkte til eFakturaer, og papirfakturaer kan scannes. Da blir hele bilagsbehandlingen elektronisk, noe som er tidsbesparende, svært effektiv og passer bra for travle advokater.

Rapporter og analyser

De fleste advokater liker ryddige rapporter og analyser, og våre er både grafiske og lett forståelige. Fra disse oversiktene kan man klikke seg direkte videre nedover i regnskapet, helt ned til det enkelte bilag. Både regnskap og fakturering blir enkelt og oversiktlig.

Advokater

Vi vet at advokater har ekstra høye krav til sikkerhet, og vårt driftsenter sørger for sikker tilgang til alle nødvendige programmer. Våre løsninger for regnskap og fakturering er spesielt tilpasset advokater sine behov for sikkerhet og fleksibilitet. 

Fun fact: Advokat, person som har som yrke å yte rettshjelp, og som kan opptre i retten på vegne av sine klienter. Før 1965 var tittelen sakfører. Det fins ca. 10 000 advokater i Norge, hvorav om lag 90 prosent er medlemmer av Den Norske Advokatforening. (Kilde: Store Norske Leksikon 2019)