fbpx

Logistikk og lagerstyring

Logistikk og lagerstyringen i Duett Økonomi har gode rutiner for innkjøp, varemottak, fakturering og telling/kontroll av lager. Varelageret kan telles med håndterminal med strekkodeleser. Duett Økonomi håndterer flere lagerlokasjoner slik at du alltid vet hvor varen er.

Varene kobles mot preferert leverandør. Deretter kan du opprette bestilling i Duett Økonomi. Du kan bruke en registrert ordre som grunnlag for bestilling, opprette bestilling manuelt, eller få generert et forslag til bestilling basert på minimumslager pr. vare.

På varenivå vises antall bestilte varer. Når varene kommer inn til lager merkes dette av i bestillingen. Det elektroniske varelageret øker med mottatt antall. Når en ordre legges inn vil varene merkes «i ordre». Dette gir full oversikt i logistikk og lagerstyring.

Logistikk på varenivå

På varenivå vises til enhver tid oppdatert status på all logistikk:

 • Hvilket fysisk lager varen befinner seg
 • Antall varer i beholdning
 • Antall varer disponibelt
 • Antall varer i ordre
 • Antall varer i bestilling

Lagerstyring

Hvis kontrolltelling av lageret avdekker avvik, finnes det en egen rutine for korreksjon av antall ved telling. Gode rutiner for håndtering av returer og svinn er viktig, så dato og kommentar til korreksjonen loggføres kontinuerlig. Dermed har du full oversikt på logistikk og lagerstyring.

Les mer om hva vi tilbyr for andre bransjer.

Produktinformasjon

Duett Ordre lager og innkjøp

Duett AS har gode løsninger for varesalgsbedrifter og andre som trenger mer omfattende logistikkløsninger. Følgende funksjoner kan være aktuelle:

 • Ordre
 • Innkjøp
 • Lager
 • Flerlager
 • Vareterminal

For å få en god løsning for elektronisk lager er de tre første funksjonene nødvendige, og bygger på hverandre. Flerlager og vareterminal er opsjoner som tas i bruk ved behov.

Ordre

Ordre gir mulighet for å legge inn kostpriser og flere salgspriser pr. vare. DB kan beregnes automatisk. Du kan legge inn ordrer som skal leveres senere, gjerne i påvente av bestilling og mottak av varer. Duett Ordre gir to antallsfelt pr. varelinje, ett felt for antall bestilt, og ett for antall levert. Blir det levert et mindre antall enn bestilt, kan Duett automatisk opprette restordre på gjenstående antall. Ordrefunksjonen inneholder en del rapporter, slik som plukkliste, følgeseddel, pakkseddel og leveranseplan. I tillegg er ordrefunksjonen nødvendig hvis elektronisk lager skal benyttes.

Gjentakende ordrer og bestillinger

Duett har enkle rutiner for å gjenbruke tidligere ordrer eller bestillinger:

 • Dupliser (kopier) ordrer eller bestillinger, endre bare det som er ulikt
 • Dupliser ordrer og snu fortegnet, slik at det blir en kreditnota. Duett sørger også for at du får krysset kreditnotaen mot riktig faktura
 • Lag ordremaler på gjentakende salg
 • Lag bestillingsmaler på gjentakende innkjøp

Slik sparer du tid og reduserer feil.

Innkjøp

Innkjøp håndterer bestillinger av varer fra dine leverandører. Det er i hovedsak 3 ulike måter å lage/generere bestillinger på:

 • Opprette bestillinger manuelt pr. leverandør og vare
 • Generere bestillinger med utgangspunkt i registrerte ordrer
 • Opprette bestillinger med utgangspunkt i bestillingsrapport, som er basert på minimums- og maksimumslager (antall) pr. vare

Bokføring av innkjøp

Innkjøpsfunksjonen følger varen gjennom hele prosessen. Når varene mottas, sjekker du og taster inn antall mottatt pr. varelinje i mottattfeltet i bestillingen. Når du mottar den inngående fakturaen på varekjøpet, påfører du fakturanummer, KID-nr. og evt. tillegg for frakt og gebyr på bestillingen. Slik sørger du for full sporing av vareflyten helt til den inngående varekjøpsfakturaen er bokført.

Lager

Elektronisk lager i Duett påvirkes av både varesalg og varekjøp. Status pr. vare vises med følgende felter:

 • Beholdning
 • Disponibelt
 • I ordre
 • I bestilling

Slik har du til enhver tid full kontroll over antall varer på lager. Gode rutiner for håndtering av returer og svinn er viktig. Avvik ved varetelling logges pr. vare med dato og kommentar.

Individvarer og tilleggsvarer

Lagerfunksjonen gir mulighet for individvarer, dvs. varianter av samme varetype, slik som farger eller størrelser. Da holder Duett styr på antall varer totalt, og antall av hver variant. Tilleggsvarer er varer som alltid skal leveres sammen med andre komponenter. Du registrerer bare hovedvaren i ordren, og tilleggsvarene som er registrert på hovedvaren, kommer automatisk med.

Flerlager

Flerlager gir deg mulighet for å opprette flere fysiske lagersteder, og henføre varene til riktig lagersted ved salg og kjøp. Det elektroniske lageret vil da beregnes pr. sted.

Vareterminal

Vareterminal er basert på en kobling mellom Duett og en Barex håndterminal med strekkodeleser. Det betyr at varene må være merket med strekkoder, enten fysisk på varen eller på hylleetiketter pr. vare. Vareterminalen har følgende hovedoppgaver:

 • Telling av varer på lager
 • Mottak av varer

Vareterminalen sparer tid og gjør varetellingen enklere, særlig der du har store fysiske lagre. Informasjonen fra håndterminalen synkroniseres tilbake til vareregisteret når du kobler vareterminalen inn i dockingstasjonen igjen. Du kan velge om du vil oppdatere lageret kun med endringer, eller om du vil nullstille det elektroniske lageret først, og oppdatere med et komplett opptelt lager fra vareterminalen.

Duett har fokus på samspill direkte med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!