Vi har også skytjenester for andre bransjer. Våre programløsninger leveres fra vårt eget effektive driftssenter. Her har vi svært god sikkerhet, og en oppetid på minimum 99,7%. Senteret er lokalisert i Norge, noe som er en fordel for deg som kunde.

Driftssenter

I vårt moderne driftssenter håndterer vi over 400 forskjellige programmer for mange tusen brukere. Det betyr at du slipper å tenke på følgende:

 • Investeringer i servere
 • Sikkerhetskopiering
 • Brannmurer
 • Programoppdateringer
 • Utfordringer knyttet til IT-sikkerhet

Skytjenester for andre bransjer

Vårt eget økonomisystem Duett Økonomi er en skytjeneste, og leveres kun fra vår driftsplattform. I tillegg kan vi drifte andre regnskapsprogrammer, lønnssystemer, oppdragsstyrings- og timeløsninger, årsavslutningssystemer, Office 365 og andre vanlige programmer.  Hos oss er det ingen begrensning i størrelse på e-postvedlegg eller e-postbokser, og alt er inkludert i den faste månedsprisen. Det betyr at hvis du trenger å legge tilbake en sikkerhetskopi eller installere en ny skriver, så gjør vi det uten tilleggskostnad for deg. All inclusive via skytjenester – enkelt og greit!

Ett av Norges mest moderne driftssenter

 • Komplekse skytjenester for mange bransjer
 • Raskt, effektivt og økonomisk
 • Alt inkludert i prisen
 • Jobb når og hvor du vil

Produktinformasjon

Hybride driftsløsninger

Hva er hybride driftsløsninger?

En hybrid driftsløsning betyr at vi tilpasser tjenesten til ditt behov. Det kan være en kombinasjon av skytjenester fra andre leverandører, Microsoft Office 365 eller Duett Økonomi, samt andre programmer du trenger tilgang til. Med en hybrid driftsløsning leier du datakraft hos oss, og vi sørger for drift av programmer i tillegg til at vi utfører sikkerhetskopieringer og oppdateringer. Duett AS eier og drifter alt utstyret.

Fordeler med hybride driftsløsninger

Ved å velge en hybrid driftsløsning fra Duett AS, slipper du å investere i kostbare servere. En driftsavtale gir deg jevne, forutsigbare it-kostnader, og driften blir stabil. Du har alltid tilgang til det nyeste både innen programvare og teknisk utstyr, og driften blir fri for virus og spam. Med en slik avtale slipper du å bruke tid og energi på din it-drift og du får dermed mye bedre tid til å konsentrere seg om din kjernevirksomhet.

 • Beregnet oppetid på 99,7 %
 • Brukerstøtte med vakttelefon
 • Vaktordning utover ordinær åpningstid
 • Alle programmer og data er trygt plassert i Duetts datarom
 • Oppkobling til Duett via internett eller dedikerte linjer
 • Tilgang til programmer og data uansett hvor og når (24/7)
 • Mulighet for hjemmekontor og mobil oppkobling
 • Nødvendig lagringsplass stilles til rådighet uten ekstra kostnader
 • Ikke restriksjoner på epostvedlegg
 • Kan melde ut brukere ved sesongvariasjoner

Sikkerhet medfører høy oppetid

Vi har et topp moderne datarom som overvåkes døgnkontiuerlig. Ved en eventuell brann vil et avansert brannslukkingssystem med bruk av gass settes i gang. Vår løsning er basert på en serverpark bestående av driftssikre maskiner fra IBM med full feiltoleranse, og dette innebærer at vi har en beregnet oppetid på hele 99,7%.

Brukerstøtte og vaktordning

Mellom klokken 08.00 og 16.00 har du fri tilgang til vanlig brukerstøtte. I tillegg har vi en vakttelefon på kveldstid og i helger. Vi har mulighet til å gi deg brukerstøtte i form av at vi «overtar» ditt skjermbilde og viser deg hva du skal gjøre.

Ulike oppkoblingsmuligheter

Du kan velge mellom oppkobling via internett eller dedikerte bredbåndslinjer til ASP-senteret. Oppkoblingen er meget sikker, og skjer på samme måte som når du kobler deg opp mot nettbanken. Dine data ligger til enhver tid trygt plassert hos oss, og det er kun skjermbilder, tastetrykk og museklikk som transporteres over linjene.

Tilgang og muligheter

Du får tilgang til den programvare og de data du trenger hele døgnet. Dersom du ønsker hjemmekontor eller mobil oppkobling gir vi deg mulighet til det.

Sesongvariasjoner

Dersom du opplever sesongvariasjoner som innebærer at ikke alle dine brukere trenger å være tilkoblet hele tiden, kan du melde ut brukere etter behov, og reaktivere dem senere.

Backup

Vi har meget gode backup-rutiner som sikrer lagring av alle data. Vi lagrer backuptaper i flere generasjoner. Ett sett av disse lagres også i bank, for ytterligere sikkerhet. Videre kan vi rekonstruere generelle data i 365 dager etter sletting, og vi kan rekonstruere epost i seks måneder etter sletting. Når det gjelder databaser for regnskapsdata kan disse rekonstrueres i hele fire år etter sletting.

Virus- og spamkontroll

Vi har virussjekk som oppdateres løpende, og status på eventuelle virusangrep rapporteres til driftsoperatør ved avvik. I tillegg blir all epost kontrollert av Norman Spamkontroll, slik at du unngår masseutsendt uønsket reklame, virus og annen spam.

Daldata som leverandør

Vi har lang erfaring med driftsløsninger, og vår kompetanse gjør at vi raskt finner den løsning som passer best til å dekke dine behov. Våre dyktige kundebehandlere hjelper deg gjerne.

Fjerndrift

Hva er Fjerndrift?

Fjerndrift er en del av konseptet Duett Sky. Fjerndrift betyr at du eier alt utstyret, og det står plassert hos deg, men Duett AS tar det fulle ansvaret for den tekniske driften.

Server og forretningskritiske systemer

Vi tar oss av de viktigste oppgavene i daglig drift av deres systemer. Datasikkerhet og dataintegritet er ivaretatt gjennom streng kontroll av rutiner for sikkerhetskopiering og viruskontroll. Sentralt utstyr overvåkes kontinuerlig, med varsling ved avvik eller feil. For å forebygge at feil oppstår kontrolleres også hendelseslogger periodisk for alle typer avvik.

Rapportering og statusmøter

Duett ønsker å være en støttespiller og rådgiver for deg som kunde. Fast rapportering og periodiske statusmøter er derfor en naturlig del av oppgaven rundt driften av deres IT-plattform. Dette skal bidra til at dere er oppdatert på systemenes tilstand og ikke minst legge grunnlaget for å komme i forkant med driftsstabiliserende tiltak og nødvendige oppgraderinger.

Sikrer din IT-drift og frigjør ressurser

Ved å velge Fjerndrift hos oss tar du et viktig valg for å bedre IT-sikkerheten, funksjonaliteten og stabiliteten i din egen bedrift. Samtidig får du mulighet til å øke effektiviteten ved at du frigjør tid og ressurser som kan benyttes på annen måte til beste for bedriften din. Ved at du får tilgang til god brukerstøtte og teknisk support sikrer du også omsetningen og ikke minst den daglige driften. Fjerndrift gir deg kun ett kontaktpunkt for IT-løsningen, og dette gir deg en viktig trygghet for bistand dersom du skulle ha behov for det.

Omfattende avtale

En driftsavtale med oss inneholder blant annet disse punktene:

 • Beredskap for på-stedet-service, med 2 eller 4 timers responstid
 • Døgnkontinuerlig overvåkning av servere
 • Daglig kontroll av virusbeskyttelsen
 • Daglig kontroll av sikkerhetskopiering
 • Daglig sjekk av alarmer, loggføre og varsle feil og avvik
 • Jevnlig oppdatering av virussignaturfiler
 • Kvartalsvis rapportering
 • Faste statusmøter

Duett som leverandør

Driftsløsningen passer for bedrifter som ønsker avlastning eller som mangler ressurser til å ivareta en tilfredsstillende drift av egne IT-systemer. Duett kan med sitt kundesenter, sin kompetanse og moderne verktøy tilby løsninger som sikrer kunden kostnadseffektiv og stabil drift. Løsningen er en kombinasjon av overvåking og fjerndrift.

Løsningen innebærer at det er en fast forbindelse med vårt driftssenter. Det forutsettes også at eksisterende teknisk miljø er kartlagt før man inngår en avtale med overvåkning og drift.

Leie av serverplass

Hva er Leie av serverplass?

Leie av serverplass er en av Duetts skytjenester. Når kunden leier serverplass hos Duett AS innebærer det at kunden får tilgang til akkurat den mengde med serverplass som kunden trenger. Vi gjør en kartlegging, og i samarbeid med kunden finner vi ut hvilket behov kunden har. Kostnaden beregnes utfra det behovet som kunden faktisk har.

Kunden eier, installerer og drifter selv den nødvendige programvare, mens Duett AS har ansvaret for alt det tekniske utstyret. Det tekniske utstyret befinner seg i Duetts nye, høyteknologiske datarom på Tynset. Denne skyløsningen gjør at kunden slipper alle bekymringer for drift av det tekniske datautstyret.

Duett som leverandør

Vi har lang erfaring med skytjenester, og for at våre brukere skal kunne jobbe raskt og effektivt kjører vi et lavt antall brukere per server. Vi legger stor vekt på sikkerhet, og oppkoblingen mot oss skjer på samme måte som mot nettbanken. Vi har gode backup-rutiner som sikrer lagring av alle data.

Nytt, miljøvennlig datarom

Duett AS er i ferd med å bygge et nytt høyteknologisk datarom, og rommet vil være innflytningsklart i løpet av november 2011.

Det er flere årsaker til at vi bygger nytt datarom. Vi ønsker å øke kapasiteten, slik at vi kan tilby våre produkter til enda flere kunder. I tillegg får vi en energieffektivisering, og det er viktig for Duett at det nye datarommet blir svært miljøvennlig fordi det brukes mindre energi i driften av rommet. Effektiviteten på strømforbruket (PuE) indikerer miljøgevinsten tydelig. Microsoft sitt datasenter i Chicago har f.eks. en PuE på 1,22, mens vårt datarom har en PuE på 1,12. Du vil altså forbruke mye mindre strøm for drifting av serverne dine hos oss enn om du har serverne dine stående i egne lokaler.

Med et datarom som bygges i henhold til de aller nyeste byggtekniske krav sikrer vi vår gode oppetidsstatistikk. I tillegg får vi mulighet til å utvide vårt produktspekter.

Spesifikasjoner datarom:

 • Skallsikring mot brann og vann iht. EN1047, som blant annet innebærer server- og kommunikasjonsskap i kube
 • Industristandard rack med kodelås
 • Datagulv
 • Preterminert fiber og cat. 6 i alle rack
 • Redundant strøm i alle rack (A og B kurs)
 • Inergen gass-slokking • 32A sikring
 • Kameraovervåkning
 • Redundant UPS
 • Kortleser ved alle innganger
 • Redundant kjøling
 • Egne nøkkelkort for tilgang
 • Alarm
 • Standby dieselgenerator ved strømbrudd
Leie plass i datasenter

Hva er Leie av plass i datasenter?

Leie av plass i datasenter er en del av konseptet Duett Sky. Kort fortalt betyr det at du kan plassere dine servere og annet lagrings- og kommunikasjonsutstyr i vårt datasenter. Dette vil gi deg følgende fordeler:

 • Reduserte driftskostnader
 • Økt sikkerhet
 • Stabilt driftsmiljø
 • Høyhastighets internett
 • Miljøgevinst med Grønn IT
 • Tilgang til kompetanse og verktøy hos oss

Reduserte driftskostnader

Ved leie av plass i datasenter slipper du å tenke på kjøling og fysisk miljø rundt dine servere. Du betaler kun for strøm og den tilgangen og plassen du behøver.

Økt sikkerhet

Vårt datasenter er meget godt sikret mot både uautorisert tilgang, brann og vannskader. All tilgang er sikret med kortleser. Som leietaker i vårt datasenter får du eget nøkkelkort for adgang. Alle serverrack har egen kodelås. Datasenteret er kameraovervåket og utstyrt med alarm. Brannslukking skjer med Novec gass. Senteret har spesialtilpasset datagulv, og egen skallsikring mot brann og vannskader i henhold til EN1047-standarden.

Stabilt driftsmiljø

Jevn strømspenning, luftfuktighet og temperatur er avgjørende for et optimalt driftsmiljø. Vi har redundante UPSer som eliminerer spenningsvaria-sjoner. Redundant betyr at hvis en komponent går ned eller ikke virker, trår en annen inn i stedet. Ved strømbrudd har vi dieselgeneratorer standby. Kjølesystemet er redundant, og temperatur og luftfuktighet overvåkes kontinuerlig.

Høyhastighets internett

Datasenteret er koblet til fiberkabel med meget høy kapasitet. Våre leverandører av internettaksess har automatisk omruting ved en eventuell feil på linjene. Når du leier hos oss kan vi også levere linjer, eller du kan velge å bruke den leverandøren du har fra før.

Miljøgevinst med Grønn IT

Vårt datasenter er plassert på Tynset. Utetemperaturen der er i gjennomsnitt flere grader lavere enn i både innlandet for øvrig og andre sentrale strøk. Vi bruker derfor uteluften til å senke temperaturen på vannkjølerne som blåser kald luft i datasenteret, og effektiviteten på strømforbruket (PuE) indikerer miljøgevinsten tydelig. Som et eksempel kan vi nevne at Microsoft sitt datasenter i Chicago har en PuE på 1,22, mens vårt datasenter har en PuE på 1,12. Du vil altså bruke vesentlig mindre strøm for drifting av serverne dine hos oss enn i egne lokaler. Vi har redundant strøm i to kurser i alle serverrack.

Tilgang til vår kompetanse

Ved å leie plass i datasenter hos oss får du tilgang til våre kompetente driftsteknikere hvis du trenger hjelp. Vi har kraftige verktøy for drift, overvåking og administrering av utstyr og programvare. Vi tilbyr utvidet åpningstid og vakttjeneste. Ønsker du å sette bort enklere jobber, slik som utpakking av utstyr, tilkobling med videre, kan vi også tilby det.

ASP Hyperdrive

Tjenesten ASP HyperDrive er en tilleggstjeneste som muliggjør synkronisering av data over til mobile enheter, slik at man får sikker tilgang til sine data hvor som helst og på hvilken som helst enhet.

«Følg meg»-kravet

Svært mange av dagens brukere av IT-tjenester i bedrifter ønsker ikke å være bundet til en enhet på et fast sted. IT-brukere er mobile, og de forventer tilgang til de data de trenger for å være produktive på et vidt spekter av enheter, slik som bærbar pc, nettbrett eller smarttelefon. Mange brukere benytter i dag usikre tjenester via internett for å få tilgang til, eller dele sensitive data. Nå finnes det en måte å få tilbake kontrollen på din bedrifts data, og gi dine ansatte en enkel, sikker måte å dele data på, fra hvilken som helst enhet, hvor som helst. Tjenesten ASP HyperDrive muliggjør nemlig synkronisering av data fra din bedrift til mobile enheter på en trygg måte.

Enkelt å bruke

ASP HyperDrive har et enkelt brukergrensesnitt som gir brukeren sømløs tilgang til sine data via for eksempel Windows Explorer, Mac Finder eller andre nettlesere, og til ulike operativsystemer på nettbrett eller smarttelefoner. ASP HyperDrive vil fungere enkelt i forhold til bedriftens allerede eksisterende IT-system. Etter en rask installasjon kan du tilby de mobile tjenestene som alle dine ansatte har ventet på.

Sikkerhet ved tjenesten

All kommunikasjon til og fra tjenesten foregår kryptert via https. Alle data er lagret hos Duett AS. Vårt datasenter er lokalisert i Norge, og dermed også underlagt norsk regelverk og lovgivning. Dette gir en ekstra sikkerhet for våre kunder. Ved eventuelt tyveri eller tap av enhet kan du gjenvinne kontroll over bedriftens data ved å slette dataene på den tapte enheten via fjernstyring. Dermed hindrer du utenforstående tilgang til sensitiv data. Brukeren kan også etter eget ønske sette tids- og tilgangsbegrensninger for ekstra sikkerhet.

Tilgang fra alle typer enheter

ASP HyperDrive tilbyr et enkelt appgrensesnitt som gir brukeren tilgang til sine mobile enheter (f.eks. Android, iOS, Windows). På den måten får brukeren tilgang til alle sine dokumenter og filer når som helst, og tilnærmet uansett hvor man måtte befinne seg.

Skytjenester oversikt

Skytjenester (også kalt cloud computing) er en ny betegnelse på ulike IT-tjenester du kan leie via internett. Du kan leie utstyr, programvare eller andre nettbaserte tjenester.

Duett har i mange år hatt forskjellige tjenester i vår nettsky og kan nå tilby hele fem ulike tjenester. Disse tjenestene kan også kombineres.

 

Duett har fokus på samspill direkte med kundene.
Ta en Duett sammen med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!