Bli kvitt papirbilagene

Vi er inne i en tid med høyt fokus og behov for digitalisering. Bli kvitt papirbilagene nå, uten å miste oversikten!

Unngå papirbilagene

Vi har en rekke anbefalinger som kan hjelpe deg med å unngå papirbilagene:

  • Opprett egen e-postadresse pr. kunde for bilagsmottak.
  • Aktiver EHF-mottak av inngående fakturaer.
  • Slå på tolk fra PDF til EHF-fakturaer.
  • Informer kundenes leverandører om at fakturaer ønskes levert som EHF, alternativt i e-post til kundens mottaksadresse
  • Be kundene dine om å ta mobilbilder eller skanne inn bilag av det som kommer på papir.
  • Gi kundene tilgang til timeregistrering eller fakturering, og få hentet inn dagsoppgjør for evt. kontantsalg.

Digitale bilag = mer automatikk

Digitale bilag gir muligheter for automatikk som vil redusere tidsforbruket både for regnskapsfører og for kundene. Når leverandørene sender fakturaer rett inn til mottaket, vil kunden kunne godkjenne og betale disse raskere og enklere enn i nettbanken. En slik attestasjonsløsning vil bli en samlekanal for kunden der alle inngående fakturaer dukker opp. Dette er uavhengig av om de er skannet/tatt bilde av eller sendt rett fra leverandøren. Duett Økonomi har automatisk bokføring og flyt både på inn- og utgående fakturaer med betalinger. Da slipper du som regnskapsfører å bli et forsinkende mellomledd i den daglige flyten. Du har full kontroll uten papirbilag, og kan kontrollere og endre automatførte bilag og konteringsoppsett ved behov.

Alt blir mye enklere enn å håndtere og holde styr på papirbilag, og du får en jevnere arbeidsbelastning.

Automatisk bokføring og kostnadsflyt   |   Bilagshåndtering