BoatFlow

BoatFlow er en bransjeløsning som gir oversikt over kunder, når båten skal ut og inn, hvor båten står, fakturering og produktinventar for bedrifter som driver med opplag, salg og service av båter.

Hva kan denne integrasjonen gjøre?

Denne integrasjonen deler data to veier, fra BoatFlow til Duett Økonomi og fra Duett Økonomi til BoatFlow.
Integrasjonen overfører faktura og fakturagrunnlag (ordre), samt informasjon om kunder og varer fra BoatFlow til Duett. Dette vil visesi Duetts Fakturasenter (Påbegynt ordre og Ordre klar til sending), bilagsjournal, bilagsregister (Duett Win) og Duett Bilagskontroll, samt kunde- og vareregister. Integrasjonen vil også overføre oppdateringer i Duetts kunde- og vareregister til BoatFlow.

Passer denne integrasjonen for meg?

Integrasjonen passer spesielt godt for deg som bruker BoatFlow som system for båtservice, og ønsker å kombinere dette med et fakturerings-/regnskapssystem.

Hvordan fungerer den?

  1. Det opprettes arbeidsordre, kundekort osv. i BoatFlow.
  2. Fakturagrunnlag, kundeinformasjon osv. sendes til Duett.
  3. Alt ligger klart til fakturering, bokføring, oppfølging osv. i Duett.

Hvordan kommer jeg i gang?

Denne integrasjonen er under utvikling. En veiledning på hvordan du tar den i bruk kommer så snart den er satt i produksjon.

Interessert i denne integrasjonen?

Send en e-post til api@duett.no. Skriv navnet på integrasjonen i emnefeltet, så gir vi deg beskjed når den kan tas i bruk.

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med oss via e-post.

Finn ut mer om prosessen for å bli integrasjonspartner.

Integrasjonspartner er Coded AS

Besøk BoatFlow