Coded AS – BoatFlow

BoatFlow er en bransjeløsning som gir oversikt over kunder, når båten skal ut og inn, hvor båten står, fakturering og produktinventar for bedrifter som driver med opplag, salg og service av båter.

Hva kan denne integrasjonen gjøre?

Denne integrasjonen sender data begge veier:
fra BoatFlow -> til Duett Økonomi og fra Duett Økonomi -> til BoatFlow.

Integrasjonen overfører bilag og fakturagrunnlag (ordre), samt kunde- og vareinformasjon fra BoatFlow til Duett. Dette vil gjenfinnes i Duetts Fakturasenter (Påbegynt ordre og Ordre klar til sending), bilagsjournal, bilagsregister (Duett Win) og Duett Bilagskontroll, samt kunde- og vareregister. Integrasjonen vil også synkronisere oppdateringer i Duetts kunde- og vareregister til BoatFlow.

Passer denne integrasjonen for meg?

Integrasjonen passer spesielt godt for deg som bruker BoatFlow som system for båtservice, og ønsker å kombinere dette med et fakturerings-/regnskapssystem.

Hvordan fungerer det?

  1. Det opprettes arbeidsordre og kundekort i BoatFlow
  2. Fakturagrunnlag og bilag sendes til Duett. Kunde- og vareinformasjon sendes begge veier.
  3. Alt ligger klart til fakturering, bokføring og oppfølging i Duett.

Hvordan kommer jeg i gang?

Denne integrasjonen er under utvikling. Veiledning på hvordan du tar denne i bruk vil informeres om når den settes i produksjon.

Meld din interesse for denne kommende integrasjonen:

Send oss en e-post til api@duett.no Skriv «Interessert i» og navnet på integrasjonen i emnefeltet, så gir vi deg beskjed når den kan tas i bruk. Send oss gjerne en e-post til api@duett.no hvis du har behov for mer informasjon.

Integrasjonspartner

Coded AS
Epost: post@coded.no

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med oss via e-post.

Besøk BoatFlow