Bonde Tor Gunnar Melby

Bilde av mann med mørkt hår og rutete skjorte
Tor Gunnar Melby

Teknologi i hverdagen er aktuelt for alle, og mange bønder er langt fremme når det gjelder dette. Sparebank 1 Regnskapshuset Valhall og noen av deres landbrukskunder har deltatt i et lengre prosjekt sammen med faglagene for landbruket i Øystre Slidre, dvs. det lokale Bondelag, Bonde- og småbrukarlag, Sau og Geit, samt Tine produsentlag. Målet med prosjektet har vært å forenkle hverdagen til den enkelte gårdbruker, og ikke minst gi bonden mulighet til å styre virksomheten sin best mulig. Norsk Landbruksrådgivning, Tine Rådgivning og Nortura har også deltatt i prosjektet, sammen med Duett AS som systemleverandør. 

Bønder bruker ny teknologi innen regnskap og økonomistyring

Tor Gunnar Melbye er en av bøndene som har vært med i prosjektet. Han satser på ammeku og oppforing av kalv, og har de siste årene bygd nytt fjøs, og  investert mye i å bygge opp gården. For å oppnå målene om en enklere hverdag og bedre virksomhetsstyring han han sammen med regnskapsfører fått digitalisert regnskapet sitt. Tor Gunnar er nå over på elektroniske bilag, der avregninger fra Landbrukets Dataflyt og fakturaer fra de fleste av leverandørene leveres rett inn i regnskapssystemet. På webløsningen Duett MinSide godkjenner og betaler Tor Gunnar regningene med noen få tastetrykk. Han sier følgende om sine erfaringer:

«Eg har fått meir og bedre fokus på håndtering av bilag, og betalingsfunksjonen er veldig ålreit.»

For å lykkes med digitalisering av regnskapet betinger det at regnskapsfører tilrettelegger og tilpasser rutiner og regnskapssystem. Tor Gunnar sier at samarbeidet med regnskapsfører har vært bra. Han har vært færre turer innom regnskapskontoret, og har dermed spart både tid og penger. Et digitalisert regnskap oppdateres kontinuerlig, og dette gir mye bedre innsikt i egne tall. Regnskapet går fra å være et lovpålagt onde til å bli et godt styringsverktøy for flere bønder.

Tor Gunnar har opplevd dette slik:

«På MinSide ser eg likviditet, arbeidskapital, dekningsbidrag m.m. Klart ein får god oversikt, og det er ein befrielse å kunne gå inn og sjekke bilag, fakturere, rett og slett hente ut tall. Ha oversikt, om ein har tid til å sette seg ned. Nytteverdien av regnskapet er mykje større enn før. Har fått ein positiv følelse av «at dette skal gå bra» . Eg ser endringane mykje før, og det er lettare å få fasit på om det går rette vegen.»

Tor Gunnar er nå ferdig med de store investeringene, og satser på å få både bedre lønnsomhet, likviditet og litt bedre tid framover.