Prosjektoppfølging

For daglig leder og prosjektleder innen bygg og anlegg er det helt avgjørende å ha god kontroll på både inntekter og kostnader pr. prosjekt. Prosjektoppfølging er en viktig del av hverdagen.

Den enkleste måten å få til best mulig prosjektoppfølging er å føre prosjektregnskap. Det betyr at timeregistreringer, utgående fakturaer, inngående fakturaer og eventuelt lønnskostnader påføres prosjektnummer. Dette er litt ekstra jobb, men gir deg en mye bedre oversikt over utvikling og resultat på hvert prosjekt.

Eget prosjektregister

I Duett Økonomi er det et eget prosjektregister. Her registreres bl.a. nummer og navn på prosjektet, hvilken kunde som er oppdragsgiver, eventuelt kontraktssum, prosjektleder og mer utfyllende beskrivelse av oppdragets art.

Prosjektanalyse

Duett Økonomi har en grafisk og interaktiv prosjektanalyse som er vesentlig for god prosjektoppfølging. Her listes aktive eller utvalgte prosjekter opp, og du ser raskt inntekter, kostnader og resultat pr. prosjekt. Du kan klikke deg ned til detaljer, slik at du for eksempel kan se inngående fakturaer fra underentreprenører eller andre leverandører. Medgåtte timer på prosjektet ser du også, og her kan du sortere timene pr. ansatt eller på andre måter. I mange av skjermbildene kan du sortere og søke uten at dette påvirker de registrerte dataene. De ligger trygt lagret i systemet.

Mer om bygg og anlegg.

Produktinformasjon

Duett prosjektoversikt og prosjektregnskap

Hvem passer prosjektoversikt for?

Prosjektoversikten er lagd for deg som er håndverker, entreprenør, konsulent eller i en annen bransje som har behov for å følge opp prosjektene dine.

Duett MinSide Prosjektoversikt

Med prosjektoversikten i Duett Økonomi har du full kontroll over status og økonomi på dine prosjekter. Oversikten  presenterer prosjektstatus på en grafisk og lettfattelig måte. Her finner du informasjon om:

  • Inntekter og kostnader
  • Kontraktbeløp
  • Lønnsomhet
  • Timer
  • Eventuelt timebudsjett
  • Faktureringsgrad

En del av Duett MinSide

Prosjektoversikten er en av mulighetene i Duett MinSide. Alle oppslag og oversikter i MinSide er grafiske og interaktive. Det betyr at du kan klikke deg ned fra oversiktsbildet til flere detaljer. Får du e-fakturaer eller PDF-fakturaer fra leverandørene dine, eller har skannet papirbilagene, kan du klikke deg helt ned til selve fakturaen på MinSide. Du slipper å ta fakturakopier til manuelle mapper.

Inntekter og kostnader

Prosjektanalysen viser bokførte inntekter, ordrereserve og evt. timereserve. Kostnadene vises på samme måte, med bokførte og beregnede kostnader. Har du lagt inn avtalt kontraktsum, vises også den. Du kan klikke deg videre ned til fakturanivå, såfremt du har elektroniske bilag eller har skannet inn papirbilagene.

Lønnsomhet

Lønnsomheten beregnes ut fra bokførte og forventede inntekter, fratrukket bokførte og forventede kostnader. Du får tydelig symbolikk i visningen, med grønne visninger av overskudd, og røde ved negative prosjektresultater.

Timeforbruk

Her vises antall timer overført til fakturering, timer som ikke er fakturert ennå og timer merket som ikke fakturerbare. Hvis det er lagt inn timebudsjett på prosjektet, sammenlignes forbruket mot dette. Her kan du klikke deg ned til oversikt pr. ansatt, pr. type arbeid eller andre sorteringskriterier på hvert prosjekt.

Faktureringsgrad

Faktureringsgraden måles som antall fakturerbare timer delt på antall totalt registrerte timer på prosjektet.

Utvalg og oppslag

Rapporten kan vises for utvalgte prosjekter, alle prosjekter eller f.eks. prosjekt pr. prosjektleder. Utvalg kan gjøres på periode, dato og på kunde/oppdragsgiver.

Bruker du ekstern regnskapsfører?

Duett Økonomi er meget godt tilrettelagt for arbeidsdeling og samarbeid mellom regnskapsfører og kunde. Du kan f.eks. føre timer og fakturere selv, mens regnskapsfører tar resten av oppgavene. Prosjektanalysen får du tilgang til i Duett MinSide, fra PC, nettbrett eller mobil. Da har du til enhver tid kontroll på dine prosjekter  når og hvor det passer deg.

Duett har fokus på samspill direkte med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!