Bjørnar Håkensmoen

Administrerende direktør Bjørnar Håkensmoen 95 98 68 00 bh@duett.no

Halvor Hektoen

Økonomidirektør Halvor Hektoen 40 63 95 25 hh@duett.no

Siri Lutnæs Enget

Innovasjonsdirektør Siri Lutnæs Enget 95 98 68 04 sle@duett.no

Vegard Skredderhaug

Konstituert salgs- og markedsdirektør Vegard Skredderhaug 90 92 03 55 vs@duett.no

Rigmor Huse

Markedssjef Rigmor Huse 95 98 68 95 rhu@duett.no

Terje Sundt

Sjef kundepleie Terje Sundt 95 98 68 12 tsu@duett.no

Øyvind Røset

Sikkerhetssjef Øyvind Røset 90 77 77 19 oro@duett.no

Kjell Møllersen

Direktør for skytjenester Kjell Møllersen 95 98 68 92 km@duett.no

Espen Moseng

Utviklingsdirektør Espen Moseng 95 98 24 14 em@duett.no

Sindre Oterhals

HR-sjef Sindre Oterhals 92 86 04 15 so@duett.no