Digitalt landbruk

På maskin- og utstyrssiden har landbruket kommet langt i digitaliseringen, med de besparelsene og forenklingene dette gir. Har du løftet den regnskapsmessige siden av virksomheten din til samme digitale nivå? Det er minst like mye å hente der i form av redusert tid, kostnadskontroll og bedre oversikt. Digitalt landbruk blir mer aktuelt for hver dag som går.

Registrer deg i Landbrukets Dataflyt

Hvis du ikke allerede har gjort det, anbefaler vi at du registrerer deg der. Dataflyt er eid av de sentrale aktørene i norsk landbruk, og bidrar til bedre samhandling og utveksling av informasjon og data. Dette er altså dine data, og du bestemmer hvem som skal få tilgang til dem. Bruker du regnskapskontor, gir du dem samtykke til å hente dine avregninger, tilskuddsbrev og tilskuddsavregninger, husdyrstatus mv. Det betyr at du slipper å sende disse bilagene og opplysningene til regnskapsfører, og de vil ligge elektronisk lagret i regnskapet ditt. Registrering i Landbrukets Dataflyt er helt gratis både for deg og regnskapskontoret ditt. Jobber du innen landbruk og fører regnskapet selv, registrerer du deg både som bonde og regnskapsfører.

Få webtilgang til ditt regnskap

De fleste regnskapskontor kan gi deg tilgang til regnskapet ditt gjennom Duett MinSide. Der vil du se de digitale avregningene dine og du kan få regningene dine levert ferdig utfylt rett i MinSide, klare til godkjenning og betaling. Du slipper å registrere KID-nr., beløp, konto og andre detaljer. Du vil spare mye tid og ikke minst redusere papirhåndteringen vesentlig. Det blir lettere å finne igjen bilag, og du slipper tunge hyller med bilagspermer. Digitalt landbruk har kommet for å bli.

Digitalisering gir deg ferske tall

Den største fordelen med å digitalisere regnskapet er at tallene dine er oppdatert løpende. Avregninger, fakturaer og betalinger hentes elektronisk og bokføres automatisk. Har du tilleggsnæring eller flere produksjoner, kan du få splittet regnskapet ditt på de ulike virksomhetene eller driftsgreinene. Du får rett og slett et oppdatert regnskap du kan styre virksomheten din ut fra, og det blir lettere å ta de riktige beslutningene.

Sats på et digitalt landbruk!