Duett Løpende årsoppgjør

Skatteetaten har i flere år jobbet med å utvikle en helt ny skattemelding, som vil endre måten vi skal rapportere inn tallene på. Duett Løpende årsoppgjør er en del av Duett Økonomi, og vi jobber derfor tett med Skatteetaten for å forberede nye løsninger her. Uansett hvilket årsoppgjørssystem du benytter i dag, vil du få store endringer i måten du jobber på framover, og alle årsoppgjørssystemer må fornyes eller erstattes.

Fra skjema til tema

Slagordet for Skatteetatens nye skattemelding er «fra skjema til tema». Alle ligningsskjemaer som tidligere ble levert sammen med skattemeldingen, var basert på de gamle papirskjemaene vi hadde for 20-30 år siden. I nytt årsoppgjør er alle disse slått sammen til en komplett næringsspesfikasjon, som vedlegg til skattemeldingen.  Her er det fokus på temaer, altså resultat og balanse med driftsmidler, varelager mv., og for ENK også personinntekt og fordeling av næringsinntekt. Duett Løpende årsoppgjør henter nødvendig informasjon rett fra regnskapstallene og årsoppgjørsopplysningene. Har du et annet økonomisystem uten årsoppgjør inkludert, må du som før ha et årsoppgjørssystem i tillegg.

Pilotfase for ENK

I årsoppgjøret for 2020 ble det kjørt en begrenset pilot på ny skattemelding for personlige næringsdrivende i de fleste bransjer. I årsoppgjøret for 2021 kjører Skatteetaten en storskala pilot for enkeltpersonforetak. Da må du ha et system som er klargjort for pilotkjøring, slik Duett Økonomi er. De fleste næringsdrivende vil få skattemelding både i ny og gammel versjon for 2021, og de eller deres regnskapsfører kan derfor velge om de vil levere etter gammel eller ny løsning for 2021. Fra og med regnskapsåret 2022 vil ny løsning være obligatorisk for ENK.

Øvrige foretaksformer

Skatteetaten vil rulle ut ny løsning på samme måte for AS og andre foretaksformer de nærmeste årene. For aksjeselskaper er det planlagt en begrenset pilot i årsoppgjøret for 2021, med storskala pilot for 2022. Deretter blir ny løsning obligatorisk for AS fra og med regnskapsåret 2023.

Nytt årsoppgjør blir mer intelligent og tilrettelagt for samarbeid med regnskapskontorenes kunder

Duett Løpende årsoppgjør er vår nye webbaserte løsning. Her vil regnskapskontorenes kunder kunne bidra med opplysninger via MinSide. Det kan være varelager, bilopplysninger og annen årsoppgjørsinformasjon. Opplysningene kundene har registrert varsles til regnskapsfører og kan kontrolleres og evt. korrigeres. Tallene oppdateres direkte, uten behov for manuelle posteringer. Det blir enklere å gjøre prøveavslutninger, simulere fordeling av inntekt, pensjonsgrunnlag og skatteberegning. Mye av jobben kan dermed gjøres før den travleste årsoppgjørsperioden.

Bli med i pilotfasen!

Duett Løpende årsoppgjør følger Skatteetatens utrullingsløp. Vi anbefaler våre brukere å bli med på pilotfasene, slik at de får verdifull erfaring og kan ta overgangen gradvis. Pilotløsningen inneholder en ny valideringssjekk, som kontrollerer at næringsspesifikasjonen og skattemeldingen henger sammen og ikke har logiske feil, før meldingene sendes inn endelig. Bruk av ny løsning vil kunne gi tidligere skatteoppgjør for den skattepliktige. Fra og med år 2 i ny løsning hentes fjorårstall for næring automatisk. En ting er sikkert – nytt årsoppgjør vil forenkle jobben for regnskapsførere og bedriftseiere framover!

Mer om årsoppgjør