Rapportering og analyse

Rapportering og analyse i Duett MinSide gir deg alltid oppdatert status på ditt regnskap. Tydelige oppsett med grafer og viktige nøkkeltall gir deg raskt oversikt over den økonomiske statusen for din virksomhet.

Interaktive grafer og nøkkeltall

Rapportering og analyse i Duett MinSide tilpasses ditt behov, med aktuelle oversiktsbilder:

  • Omsetning
  • Dekningsbidrag
  • Driftskostnader
  • Resultat
  • Innkrevingstid for utsendte faktura
  • Betalingsevne
  • Arbeidskapital
  • Totaløkonomi

Oversiktsbildene vil vise oppdatert status live fra regnskapet ditt, og settes opp i samråd med din regnskapsfører. Du får oversikt på det som er viktigst for deg, slik at du planlegger og styrer virksomheten din best mulig.

Klikk deg helt ned til bilagene

Fra oversiktsbildene kan du klikke deg videre ned til detaljene i regnskapet. Fra omsetningsoversikten ser du beløp pr. inntektskonto. Du ser også fakturabeløpene og til slutt bilde av hver enkelt faktura du har sendt kundene dine. Dette gir deg god oversikt og store fordeler. Du slipper å lete i permer og papirbilag, og du trenger ikke å spørre regnskapsfører om hjelp for å finne igjen et bilag.

Oppdatert betalingsstatus på fakturaer

Duett MinSide vil vise deg status på fakturaer du har sendt kundene dine. Hvis du har brukt KID-nummer på fakturaene når du sendte dem ut, vil innbetalingene fra banken bli automatisk oppdatert. Da vil du hele tiden ha full oversikt på hvilke kunder som har betalt, og hvem du må purre på. Du kan sende betalingspåminnelser på SMS eller e-post fra oversikten over ubetalte fakturaer.

Færre purringer og bedre kontroll på mottatte fakturaer

På samme måten vil du se status på fakturaene du har fått fra dine leverandører. Hvis du bruker Duett MinSide til attestasjon og betaling, får du godkjent og lagt betalingene på forfall så snart de har kommet inn. Du vil kanskje få færre purringer, og du kan enkelt følge med på betalingene og status på leverandørene dine.

Et ferskt og oppdatert regnskap gir deg bedre oversikt

Med elektroniske bilag og automatiske betalinger vil regnskapet ditt være oppdatert til enhver tid. Regnskapsfører sørger for at alt blir korrekt ført, avstemt og dokumentert. Med Duett MinSide har du full kontroll på regnskapet ditt – når og hvor du vil. Du kan selvsagt bruke nettbrett, smarttelefon eller PC for å koble deg til.

Duett har fokus på samspill direkte med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!