Årsoppgjør

Årsoppgjør i Duett Økonomi er en unik egenutviklet og helintegrert del av økonomisystemet. Det håndterer aksjeselskaper, ANS, SA, NUF og personlige foretaksformer. En egen veiviser gjør det enkelt og greit.

Tilpasset ny skattemelding og næringsspesifikasjon

Skatteetatens nye skattemelding kjøres i storskala pilot for ENK for regnskapsåret 2021.  Den største forskjellen fra tidligere årsoppgjør er at alle de underliggende ligningsskjemaene slås sammen i den nye næringsspesifikasjonen. Duett Økonomi er klargjort for dette, og for de fleste enkeltpersonforetak kan du i årsoppgjøret for 2021 velge om du vil gjøre årsoppgjør på ny eller gammel måte.

Årsoppgjør for regnskapsbransjen

For regnskapskontor med mange klienter er årsoppgjøret i Duett Økonomi ekstra effektivt. Regnskapsførers kunde leverer opplysninger om biler, varelager og annen årsoppgjørsinformasjon rett inn i systemet, regnskapsfører kontrollerer og godkjenner opplysningene. Dialog mellom regnskapsfører og kunde gjøres i en integrert meldingsfunksjon med sikker tilgangsstyring i henhold til personvernreglene.

Driftsmidler

Duett Økonomi inkluderer også et driftsmiddelkartotek, hvor du dokumenterer alle varige driftsmidler, får beregnet og bokført ordinære avskrivninger, og gevinst/tap ved avgang. Du får også mva-justeringer på kapitalvarer beregnet og bokført her.

Årsoppgjør hele året i Duett Økonomi

Gjør årsoppgjøret underveis gjennom hele året! Ettersom årsoppgjørsfunksjonen er en del av økonomisystemet, hjelper Duett Økonomi deg med å samle nødvendig informasjon. Dette gjør du løpende gjennom året når transaksjonene oppstår. Da har du gjort mye av registrerings- og dokumentasjonsjobben når året er omme, og ekstrabelastningen i den mest hektiske perioden ved årsoppgjøret reduseres betraktelig.

Enkel veiviser for årsoppgjøret

Årsoppgjør i Duett Økonomi inkluderer en veiviser som hjelper deg gjennom alle nødvendige trinn for å produsere årsoppgjørsposteringer, næringsspesifikasjon og skattemelding. Samme funksjon brukes for aksjonærbeskatning, årsberetning, regnskap og noter. Duett Økonomi er integrert med Altinn, og henter også forhåndsutfylte tall til skattemeldingen.

Fordeler med årsoppgjøret

  • Fokus på årsoppgjør hele året
  • Ingen eksport av saldobalanse
  • Enkel og logisk sjekkliste i veiviser
  • Årsoppgjørsdisponeringer blir bokført direkte i bilagsregisteret
  • Tidligstart årsoppgjør
  • Offentlig regnskap er inkludert
  • Komplett løsning med driftsmidler
  • Kobling mot Altinn og Altut

Spar tid på årsoppgjøret med Duett Økonomi!

Duett har fokus på samspill med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!