fbpx

Innkjøp og logistikk

Innkjøp og logistikk i Duett Økonomi henger tett sammen med ordrebehandlingen, og gir en effektiv styring og kontroll på vareflyten.

Bestilling av varer

Varer kan bestilles på grunnlag av registrerte ordrer. Hver enkelt vare kobles mot riktig leverandør i vareregisteret. Fra ordren kan bestillingene genereres automatisk, basert på antall enheter pr. vare, og hvilken leverandør varen er koblet mot. Alternativt kan bestillinger genereres ut fra minimums- og maksimumsbeholdning pr. vare, eller helt manuelt ved å registrere bestilling til leverandør.

Varemottak og utlevering

Når bestilte varer mottas, merkes dette av på bestillingen, og varelageret økes automatisk. Varene er dermed klare for utlevering. Varene i ordren merkes da som levert, og varelageret reduseres med antall levert.

Inngående faktura på kjøp av varer

Bestillingen kan etter varemottak overføres elektronisk videre i systemet som inngående faktura. Frakt og eventuelle andre tillegg kan legges til sammen med fakturanummer, dato og forfall. Slik får du full kontroll på sammenhengen fra bestilling til ferdig bokført faktura varekjøp.

Andre logistikkfunksjoner

Funksjonene for innkjøp og logistikk i Duett Økonomi håndterer flerlager, dvs. at du kan angi pr. vare hvilket lager den ligger på. Vareregisteret gir mulighet for tilleggsvarer. Dette kan være nyttig hvis du sammen med en vare alltid skal levere ut flere varer samtidig. Varene kan ha en varianthåndtering, kalt individvarer, slik som farge eller størrelse. Vareterminal gir mulighet for varetelling eller varemottak med strekkodeleser.

Mer om Duett Økonomi.

Produktinformasjon

Duett Ordre Lager og innkjøp

Duett har gode løsninger for varesalgsbedrifter og andre som trenger mer omfattende logistikkløsninger. Følgende funksjoner kan være aktuelle:

 • Ordre
 • Innkjøp
 • Lager
 • Flerlager
 • Vareterminal

For å få en god løsning for elektronisk lager er de tre første funksjonene nødvendige, og bygger på hverandre. Flerlager og vareterminal er opsjoner som tas i bruk ved behov.

Ordre

Ordre gir mulighet for å legge inn kostpriser og flere salgspriser pr. vare. DB kan beregnes automatisk. Du kan legge inn ordrer som skal leveres senere, gjerne i påvente av bestilling og mottak av varer. Duett Ordre gir to antallsfelt pr. varelinje, ett felt for antall bestilt, og ett for antall levert. Blir det levert et mindre antall enn bestilt, kan Duett automatisk opprette restordre på gjenstående antall. Ordrefunksjonen inneholder en del rapporter, slik som plukkliste, følgeseddel, pakkseddel og leveranseplan. I tillegg er ordrefunksjonen nødvendig hvis elektronisk lager skal benyttes.

Gjentakende ordrer og bestillinger

Duett har enkle rutiner for å gjenbruke tidligere ordrer eller bestillinger:

 • Dupliser (kopier) ordrer eller bestillinger, endre bare det som er ulikt
 • Dupliser ordrer og snu fortegnet, slik at det blir en kreditnota. Duett sørger også for at du får krysset kreditnotaen mot riktig faktura
 • Lag ordremaler på gjentakende salg
 • Lag bestillingsmaler på gjentakende innkjøp

Slik sparer du tid og reduserer feil.

Innkjøp

Innkjøp håndterer bestillinger av varer fra dine leverandører. Det er i hovedsak 3 ulike måter å lage/generere bestillinger på:

 • Opprette bestillinger manuelt pr. leverandør og vare
 • Generere bestillinger med utgangspunkt i registrerte ordrer
 • Opprette bestillinger med utgangspunkt i bestillingsrapport, som er basert på minimums- og maksimumslager (antall) pr. vare

Bokføring av innkjøp

Innkjøpsfunksjonen følger varen gjennom hele prosessen. Når varene mottas, sjekker du og taster inn antall mottatt pr. varelinje i mottattfeltet i bestillingen. Når du mottar den inngående fakturaen på varekjøpet, påfører du fakturanummer, KID-nr. og evt. tillegg for frakt og gebyr på bestillingen. Slik sørger du for full sporing av vareflyten helt til den inngående varekjøpsfakturaen er bokført.

Lager

Elektronisk lager i Duett påvirkes av både varesalg og varekjøp. Status pr. vare vises med følgende felter:

 • Beholdning
 • Disponibelt
 • I ordre
 • I bestilling

Slik har du til enhver tid full kontroll over antall varer på lager. Gode rutiner for håndtering av returer og svinn er viktig. Avvik ved varetelling logges pr. vare med dato og kommentar.

Individvarer og tilleggsvarer

Lagerfunksjonen gir mulighet for individvarer, dvs. varianter av samme varetype, slik som farger eller størrelser. Da holder Duett styr på antall varer totalt, og antall av hver variant. Tilleggsvarer er varer som alltid skal leveres sammen med andre komponenter. Du registrerer bare hovedvaren i ordren, og tilleggsvarene som er registrert på hovedvaren, kommer automatisk med.

Flerlager

Flerlager gir deg mulighet for å opprette flere fysiske lagersteder, og henføre varene til riktig lagersted ved salg og kjøp. Det elektroniske lageret vil da beregnes pr. sted.

Vareterminal

Vareterminal er basert på en kobling mellom Duett og en Barex håndterminal med strekkodeleser. Det betyr at varene må være merket med strekkoder, enten fysisk på varen eller på hylleetiketter pr. vare. Vareterminalen har følgende hovedoppgaver:

 • Telling av varer på lager
 • Mottak av varer

Vareterminalen sparer tid og gjør varetellingen enklere, særlig der du har store fysiske lagre. Informasjonen fra håndterminalen synkroniseres tilbake til vareregisteret når du kobler vareterminalen inn i dockingstasjonen igjen. Du kan velge om du vil oppdatere lageret kun med endringer, eller om du vil nullstille det elektroniske lageret først, og oppdatere med et komplett opptelt lager fra vareterminalen.

Duett har fokus på samspill med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!