Duett Lønn

Duett Lønn er et webbasert lønnssystem for små og mellomstore arbeidsgivere.

De ansatte registrerer sine timer, reiser og utlegg i Duett-appen. Lønnsslipper og A-melding sendes automatisk når lønnskjøringen er ferdig. Det ligger gode kontroller og valideringer i systemet, slik at det blir lettere å få gjort alt riktig.

Perfekt for regnskapskontoret

For regnskapskontor og deres kunder er Duett Lønn svært fleksibelt. Her kan arbeidet fordeles mellom partene, slik at kunden for eksempel legger inn nye ansatte og godkjenner utbetaling av lønn og terminoppgjør, mens regnskapsfører gjør selve lønnskjøringen. Alle transaksjoner bokføres automatisk i Duett Økonomi.

Kontroll av lønn

Systemet har en interaktiv kontrollrutine, der systemet sammenligner beløp fra lønnskjøringen, innberettet i A-melding, utbetalt beløp, og bokførte beløp. Eventuelle avvik vises umiddelbart, og du kan klikke deg ned for å se på detaljene.

Om Duett Økonomi

Duett Økonomi har en enkel og trygg pålogging via internett, og høy datasikkerhet med data lagret i Norge. Du slipper kjøp av moduler ved oppstart eller senere, og det er derfor både forutsigbart og prisgunstig. Det føres over 90.000 regnskap i Duett Økonomi, og antallet vokser raskt. Et komplett økonomisystem fra «A til Å». Effektivt og brukervennlig!

Mer om Duett Lønn

Duett har fokus på samspill med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!