Rapportering og analyse

Rapportering og analyse i Duett Økonomi er grafisk, oversiktlig og interaktivt. Fra oversiktsbilder klikker du deg enkelt ned til detaljer om regnskap, kunder, leverandører eller prosjekt. Med digitale bilag klikker du deg enkelt helt ned til bilagsbildet.

Duett Økonomi har også et stort utvalg ferdig definerte og tradisjonelle regnskapsrapporter. Trenger du noe helt spesielt, kan du tilpasse rapportering og analyse i stor grad på egen hånd, eller koble Duett Økonomi direkte mot Excel.

Prosjekt og rapporter

For håndverkere, entreprenører og andre som jobber på prosjekt, vil den grafiske prosjektanalysen være et godt verktøy i hverdagen. Her får du oversikt over alle pågående prosjekter, og kan klikke deg ned til inntekter, kostnader og registrerte timer pr. prosjekt. Er inngående fakturaer hentet i EHF eller PDF, ser du selve fakturaen som er belastet pr. prosjekt. Du blir kvitt manuelle mapper med fakturakopier og har full oversikt over prosjektene dine. Vår løsning for rapportering og analyse gjør arbeidsdagen enklere.

Produktinformasjon

Duett MinSide for kunder av regnskapskontor

Duett MinSide er en webløsning for deg som bruker ekstern regnskapsfører, og som ønsker tilgang til regnskapet ditt på en enkel måte. Du får tildelt brukernavn og passord til denne websiden fra din regnskapsfører. På MinSide kan du finne oppdatert informasjon om regnskapet ditt, godkjenne og betale leverandørfakturaer eller registrere og sende ut fakturaer til dine kunder. Enkelt og effektivt for både deg og regnskapfører!

Innhold i Duett MinSide

 • Registrering, utsending og bokføring av utgående fakturaer
 • Timeregistrering i egen mobilapp
 • Grafisk og lett forståelig presentasjon av oversiktsbilder fra regnskapet, hvor du kan klikke deg helt ned til bilaget
 • Attestasjon og betaling av mottatte fakturaer

Fakturering

Duett MinSide har en enkel og fleksibel fakturafunksjon. Du lager fakturaene raskt, og kan bruke både varenummer, varenavn og fritekst. Fakturaene kan sendes som EHF (e-faktura), som PDF i e-post eller skrives ut. Fakturaene bokføres automatisk etter utsending. Du kan se på eller kopiere utsendte fakturaer, og du kan opprette nye varer og kunder.

Timeregistrering

Er du håndverker, entreprenør eller driver med annen timebasert virksomhet, vil mobilappen for timeregistrering passe fint for deg. Timene kan brukes som grunnlag for fakturering, lønn, prosjektbelastning og oppfølging av ansatte.

Oversiktsbilder fra regnskapet

Etter pålogging på Duett MinSide vil du få opp oversiktsbilder som kjapt viser deg status på regnskapet ditt. Litt avhengig av din virksomhet vil du kunne se:

 • Omsetning
 • Betalingsevne
 • Resultat
 • Innkrevingstid på kundefordringer

Fra alle disse oversiktene kan du klikke deg ned for å finne mer informasjon, helt ned til bilde av bilaget, dersom det er skannet eller lagret i elektronisk form. Du slipper å be regnskapsfører om å finne igjen bilag, det gjør du enkelt selv.

Attestasjon og betaling av fakturaer

Når du får fakturaer fra dine leverandører på mail eller som e-faktura, kan regnskapsfører samle disse elektronisk og gi deg attestasjonstilgang på Duett MinSide. Du ser der bildet av fakturaen, og kan legge på kommentarer, godkjenne eller avvise dem. Du kan legge dem rett til betaling i banken din fra MinSide.

Oppdatert regnskap raskere

En av de store fordelene med Duett MinSide er at dette vil gi raskere oppdatering av regnskapet ditt. Både du og regnskapsfører får færre papirer å håndtere og ta vare på. Du slipper å registrere betalingene dine manuelt i nettbanken. Du får bedre oversikt og sparer tid.

Duett Prosjektoversikt og prosjektregnskap

Hvem passer prosjektoversikt for?

Prosjektoversikten er lagd for deg som er håndverker, entreprenør, konsulent eller i en annen bransje som har behov for å følge opp prosjektene dine.

Duett MinSide Prosjektoversikt

Med prosjektoversikten i Duett Økonomi har du full kontroll over status og økonomi på dine prosjekter. Oversikten  presenterer prosjektstatus på en grafisk og lettfattelig måte. Her finner du informasjon om:

 • Inntekter og kostnader
 • Kontraktbeløp
 • Lønnsomhet
 • Timer
 • Eventuelt timebudsjett
 • Faktureringsgrad

En del av Duett MinSide

Prosjektoversikten er en av mulighetene i Duett MinSide. Alle oppslag og oversikter i MinSide er grafiske og interaktive. Det betyr at du kan klikke deg ned fra oversiktsbildet til flere detaljer. Får du e-fakturaer eller PDF-fakturaer fra leverandørene dine, eller har skannet papirbilagene, kan du klikke deg helt ned til selve fakturaen på MinSide. Du slipper å ta fakturakopier til manuelle mapper.

Inntekter og kostnader

Prosjektanalysen viser bokførte inntekter, ordrereserve og evt. timereserve. Kostnadene vises på samme måte, med bokførte og beregnede kostnader. Har du lagt inn avtalt kontraktsum, vises også den. Du kan klikke deg videre ned til fakturanivå, såfremt du har elektroniske bilag eller har skannet inn papirbilagene.

Lønnsomhet

Lønnsomheten beregnes ut fra bokførte og forventede inntekter, fratrukket bokførte og forventede kostnader. Du får tydelig symbolikk i visningen, med grønne visninger av overskudd, og røde ved negative prosjektresultater.

Timeforbruk

Her vises antall timer overført til fakturering, timer som ikke er fakturert ennå og timer merket som ikke fakturerbare. Hvis det er lagt inn timebudsjett på prosjektet, sammenlignes forbruket mot dette. Her kan du klikke deg ned til oversikt pr. ansatt, pr. type arbeid eller andre sorteringskriterier på hvert prosjekt.

Faktureringsgrad

Faktureringsgraden måles som antall fakturerbare timer delt på antall totalt registrerte timer på prosjektet.

Utvalg og oppslag

Rapporten kan vises for utvalgte prosjekter, alle prosjekter eller f.eks. prosjekt pr. prosjektleder. Utvalg kan gjøres på periode, dato og på kunde/oppdragsgiver.

Bruker du ekstern regnskapsfører?

Duett Økonomi er meget godt tilrettelagt for arbeidsdeling og samarbeid mellom regnskapsfører og kunde. Du kan f.eks. føre timer og fakturere selv, mens regnskapsfører tar resten av oppgavene. Prosjektanalysen får du tilgang til i Duett MinSide, fra pc, nettbrett eller mobil. Da har du til enhver tid kontroll på dine prosjekter  når og hvor det passer deg.

Duett har fokus på samspill med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!