fbpx

Timeregistrering

Timeregistrering i Duett Økonomi gjøres med en egen mobilapp. Perfekt for håndverkere, entreprenører, konsulenter, regnskapsførere og andre som har behov for registrering av timer.

Timene registreres fortløpende i mobilappen når arbeidet er utført. Da er risikoen for å glemme noen timer mye mindre. Etter godkjenning av leder kan timene brukes som grunnlag for fakturering, belastning på prosjekter og til lønn. Her velger du det du trenger for din bedrift.

Mobilappen er rask og enkel i bruk, og gir den ansatte god oversikt. Sammen med timene kan det registreres andre varer til fakturering og eventuell lønn, slik som kjørte kilometer, materialer eller andre tillegg til arbeidstimene.

Prissetting kan styres ut fra hvem som har gjort jobben, hvilken type jobb som er gjort, eller ut i fra avtalt pris med kunden. Registrerte timer gir et godt grunnlag for oppfølging av de ansatte. Den nettbaserte prosjektanalysen gir god innsikt i inntekter, kostnader og timer pr. prosjekt, der du kan klikke deg helt ned på fakturaer og andre bilag.

Produktinformasjon

Duett Time og Time Budsjett

Hvem har behov for timeregistrering?

Bokføringsforskriften stiller klare krav til hvilke bedrifter og bransjer som må registrere timer. Dette gjelder selv om det er avtalt fast pris med kunden. Eksempler på slike bransjer er:

 • Entreprenører
 • Håndverkere
 • Regnskapsførere
 • Revisorer
 • Alle andre som fakturerer tjenester basert på medgått tid

Krav til timeføringen

Bokføringsforskriften inneholder også detaljer om hvordan timene skal registreres. Kravene er registrering pr.:

 • Ansatt
 • Dato
 • Kunde/prosjekt
 • Antall timer
 • Også intern tid skal registreres.
 • Ansatte/eiere som kun jobber med administrative oppgaver er fritatt for timeregistrering.

Duett Time

Duett Time tilfredsstiller de formelle kravene, og gir muligheter for enda mer spesifikasjon for de som ønsker det.

Fleksibel prising av tjenester

I Duett Økonomi har du full fleksibilitet på prising av dine tjenester. Du kan ha en fast timepris på ulike typer oppgaver, eller en timepris pr. ansatt. Har du avtalt fast pris med kunden, registrerer du inn avtalt beløp. Timer registreres som vanlig, men ved fakturering vil den avtalte prisen hentes opp. Ønsker du a-kontofakturering og avregning, har Duett gode løsninger også for det.

Fakturering

Ved fakturering kan registrerte timer overføres som grunnlag. Du kan på fakturaen endre antall og beløp, og legge til andre varer som har stykkpris. De registrerte timene påvirkes ikke av justeringer du gjør direkte på fakturaen. Før fakturering kan du skrive ut detaljerte fakturagrunnlag.

Duett Time Budsjett

For de som har faste kunder og oppdrag, er Duett Time Budsjett løsningen. Her kan du legge inn forventede timer pr. kunde, ansatt og oppgave. Budsjettet kan legges inn pr. mnd., eller som en sum pr. år.

Inntektsbudsjett og ansattbudsjett

Antall budsjetterte timer x budsjettsats pr. person kan i Duett automatisk generere forslag til inntektsbudsjett på dine inntektskonti. Da ser du enkelt om du må fylle på med nye oppdrag for å nå ønsket inntekt. Budsjettert tid pr. ansatt vil også vise om du har så mange faste oppdrag at du trenger å ansette flere medarbeidere.

Gode rapporter og statistikker

Duett har et godt utvalg ferdige rapporter på time og timebudsjett. Disse kan sorteres på kunde, ansatt, kundeansvarlig eller andre nivåer. Faktureringsgrad og beholdningsrapport på timer er eksempler på utskrifter som gir deg et godt ledelsesverktøy i oppfølgingen av dine ansatte og kunder.

 

Duett har fokus på samspill med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!