Eierskiftedagene

17. februar 2021 arrangerer Bondelaget et dagskurs i eierskifte som en erstatning for de vanlige Eierskiftedagene som skulle vært avholdt i desember. Kurset holdes som et webinar (livestream – ikke opptak).

Eierskiftedagene arrangeres i samarbeid med Duett AS. Les mer om eierskifte her.

Beskrivelse

Hvert år bytter tusenvis av landbrukseiendommer i Norge eiere. Store verdier er i bevegelse, og næringen har et stort behov for dyktige og oppdaterte eierskifterådgivere. På eierskiftesamlingene tar vi for oss sentrale spørsmål som oppstår når regnskapsførere, advokater eller rådgivere bistår under eierskifter.

Gå til påmelding.

Målgrupper for Eierskiftedagene

Regnskapsførere, økonomirådgivere og advokater som bistår ved eierskifte av landbrukseiendommer.

Forelesere

Truls Johannesen/Svein Aalling (Seland Orwall DA), Anja Gotvasli (Sparebank 1 SMN), Torbjørg Kylland (Follo Regnskap AS), Martin Johnsbråten (Bondelagets Servicekontor AS).

Kursinnhold

  • Pantesikkerhet (herunder grunnleggende om pant, etablering av pant og prioritet, kår, prioritetsvikelse, konkurs mv.)
  • Pantesikkerhet fra bankens ståsted – økonomisk oppgjør ved familieoverdragelse
  • Kontinuitet – diskontinuitet (herunder latent skatt i familiesammenheng)
  • Dokumenthåndtering (bl.a. om kvalitetssikring av dokumentflyt, oppdragsavtale, GDPR og oppbevaringsplikt)

Detaljert program for Eierskiftedagene finner du her.

Pris

Kr 4.400,- pr. person
Gå til påmelding.

Faglig oppdatering

Skatte-/avgiftsrett (1,5 time)
Rettslære (2 timer)
Finansregnkap (1 time)
GRFS (1,5 time)

Mer om Eieskiftedagene 2021