Eierskiftedagene 2019

11.-12. desember arrangerer Bondelaget Eierskiftedagene 2019, som er den viktigste møteplassen for faglig påfyll og erfaringsutveksling for eierskifterådgivere innen landbruket. Disse kursdagene vil gi deg som rådgiver en viktig oppdatering av relevant informasjon og nyheter innen eierskiftefaget, samtidig som det er både faglig nyttig og sosialt å møte likesinnede.

Hvert år bytter tusenvis av landbrukseiendommer i Norge eiere. Store verdier er i bevegelse, og næringen har et stort behov for dyktige og oppdaterte eierskifterådgivere. Vi mener det er et stort behov for rekruttering av nye rådgivere i årene som kommer.

Eierskiftedagene arrangeres i samarbeid med Duett AS. Les mer om eierskifte her.

Gå til påmelding.

Målgrupper for Eierskiftedagene

Regnskapsførere, økonomirådgivere og advokater som bistår ved eierskifte av landbrukseiendommer.

Forelesere

Til Eierskiftedagene kommer det mange gode forelesere;

Laila Torp (Ringoll Bedriftshelsetjeneste AS), Mari Gjølstad (Bondelagets Servicekontor AS), Ole Christen Hallesby, Svein Aalling (Advokatfirmaet Seland Orwall DA), Haldis F. Skaare (Kartverket), Jan Bangen (Bondelagets Servicekontor AS), Unn Randi Liahagen (Hallingdal Økonomiservice AS), Johannes Alne (Tveit Regnskap AS), Gry-Heidi Ruud-Wethal (Bondelagets Servicekontor AS).

Kursinnhold

 • Forebyggende og konfliktdempende tiltak i eierskifteprosessen
 • Alminnelig gårdsbruk
 • Opprydding i grunnboka
 • Skal man skifte ved ektefellens død?
 • Takstprinsipper – hva er en takst?
 • Hva kan junior betale for gården?
 • Hvordan ta hensyn til forventa avkastning og utviklingsmuligheter for den som overtar?
 • Hvordan sikrer vi en god oppstart for junior etter eierskiftet?
 • Investering før eierskiftet
 • Hvem skal bygge ny driftsbygning: selger eller kjøper?
 • Avkastning av grunneiendom
 • Disposisjonsrett beholdes av selger eller søsken

Detaljert program for Eierskiftedagene finner du her.

Pris

Deltakelse 1 dag: kr 4.200
Deltakelse 2 dager: kr 7.200
For de som overnatter kommer i tillegg utgifter til helpensjon med kr 1.668, som betales av hver enkelt ved utsjekk.

Gå til påmelding.

Faglig oppdatering

 • Skatte-/avgiftsrett (3 timer)
 • Rettslære (4 timer)
 • Finansregnkap (3 timer)
 • Annet (4 timer)

Mer om Eieskiftedagene 2019