Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer skal være en veiledning for å ta kloke beslutninger i hverdagen til det beste for selskapet. Alle ansatte skal følge disse retningslinjene for å sikre at vi behandler kunder, samarbeidspartnere og hverandre med integritet og respekt.

Selskapet legger stor vekt på integritet, redelighet, ærlighet og åpenhet i alle våre aktiviteter. Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter, regler og rutiner som er gjeldende for Duett AS sin virksomhet. Det innebærer også at alle skal forholde seg lojalt til de vedtak som er truffet.

Etiske retningslinjer for Duett AS