Huldt & Lillevik supportavtale

Hos oss kan du få support og hjelp til Huldt & Lillevik Lønn. Våre erfarne lønnskonsulenter bistår både med lønnsfaglige spørsmål og tips for å utnytte programmet best mulig.

Vår standard supportavtale inneholder følgende:

  • Bistand til å håndtere regelverket korrekt
  • Bistand når programmet ikke fungerer som beskrevet i veiledninger
  • Tips til å unytte programmet optimalt

Det forutsettes at du har tilstrekkelig grunnopplæring i produktet. Trenger du påfyll av kompetanse, kan vi også bistå deg med kurs eller tilpasset opplæring til ditt behov. Dette dekkes ikke av supportavtalen.

Support i flere kanaler

Du kan kontakte oss på telefon, e-post, eller via vår nettbaserte kundeportal. Vi svarer deg i den kanalen du ønsker, så raskt som mulig. Vi har utvidede åpningstider rundt årsskiftet.

 

Duett har fokus på samspill direkte med kundene. Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!

Produktark

Huldt & Lillevik supportavtale

Support som beskrevet her gjelder for Huldt & Lillevik Lønn 5.0.

Vår standard supportavtale inneholder følgende:

  • Bistand til å håndtere regelverket korrekt
  • Bistand når programmet ikke fungerer som beskrevet i veiledninger
  • Tips til å utnytte programmet optimalt

Det forutsettes at du har tilstrekkelig grunnopplæring i produktet. Våre åpningstider finnes på www.duett.no/support. Henvendelser kan skje via webregistrering, e-post eller telefon. Svar gis på den måten kunden ønsker og vi bestreber oss på kortest mulig responstid.

Support kan nås på følgende måte:

Web: www.duett.no/support
E-post: support@duett.no
Telefon: 02331

Supportavtalen omfatter ikke

  • Bruk av eller problemer med maskinvaren
  • Installasjon av programvare
  • Oppgradering til nye versjoner
  • Opplæring

For disse områdene kan det avtales betalbar bistand fakturert etter gjeldende timepris og medgått tid.

Supportavtalens varighet

Avtalens varighet er minimum 12 måneder. Bruksbetingelsene gjelder så lenge bruker har returnert signert avtale  og har betalt den årlige avgiften. Avtalen om support er gyldig fra fakturadato og fram til og med 31. desember samme år. Fornyelse av avtalen skjer automatisk for ett år om gangen dersom den ikke er oppsagt skriftlig av en av partene minst tre måneder før den utløper. Duett AS forbeholder seg retten til å endre de priser som omfattes av denne avtale.

Supportpriser

Priser på support faktureres i henhold til enhver tid gjeldende prismatrise. Ved endring av størrelse på systemet endres også supportprisen tilsvarende.