API integrasjoner

En integrasjon sørger for at du kan koble sammen et eksternt system med Duett Økonomi. Dette kan være systemer du allerede benytter, eller som du ønsker funksjonalitet på.
Denne siden oppdateres så snart våre integrasjonspartnere er på plass.