Bli integrasjonspartner

Duett tilbyr et restAPI som tilgjengeliggjør eksterne applikasjoner med Duett Økonomi. Funksjonaliteten du ønsker å tilby må passe inn i Duett AS sin strategiske plan. Dette styres også etter hva våre kunder etterspør av ny funksjonalitet i Duett Økonomi. Ønsker du å bli integrasjonspartner følger du denne prosessen.

1 . Muligheter

Les API dokumentasjonen i Swagger testmiljø

Mer informasjon ligger på GitHub

Søk om tilgang til test/demomiljø, fyll ut kartleggingsskjema A eller B:
A: Kartleggingsskjema til bruk i flere bedrifter
B: Kartleggingsskjema kun til internt bruk i egen bedrift

Se endringslogg i API'et på GitHub

2. Tilgang til testmiljø

Informasjon om prosess

Les API dokumentasjonen - Swagger produksjonsmiljø

 

 

 

 

3. Kommersiell håndtering

Din integrasjon presenteres på vår markedsplass

Duett AS presenteres på din hjemmeside

 

 

 

 

Utviklersupport

Hent et dokument eller skjermdump hvis du ønsker å forklare nærmere