Potensielle integrasjonspartnere

En integrasjon sørger for at du kan koble sammen et eksternt system med Duett Økonomi. Dette kan være systemer du allerede benytter, eller som du ønsker funksjonalitet på. Her er de integrasjonene vi har oppe til markedsavklaring

ABAX

Publisert 29.03.2022

Airbnb

Publisert 01.03.2022

Firstcard

Publisert 29.03.2022

Folio

Publisert 01.03.2022

ITX

Publisert 01.03.2022

Jussystemer

Publisert 01.03.2022

Meca

Publisert 01.03.2022

Planday

Publisert 01.03.2022

RecMan

Publisert 10.03.2022

Finn ut mer om hvordan du kan bli en integrasjonspartner her. 

Er du allerede bruker av Duett Økonomi men ikke finner ønsket integrasjon her eller under API-intergrasjoner, kan du sende en e-post til api@duett.no så vil vi ta en vurdering på om den skal legges ut til markedsavklaring her.