Consolidated Company AS

Konsolidering.no gir deg oversikt over hele konsernet med kontinuerlig oppdaterte KPI’er og rapporter fra automatisk import fra regnskapssystem.

Hva kan denne integrasjonen gjøre?

Integrasjonen mellom konsolidering.no og Duett henter regnskapsdata for ett eller flere selskaper som sluttkunden kan sammenstille til en konsernrapport.

Passer denne integrasjonen for meg?

Denne integrasjonen er først og fremst egnet for firma med konsernstruktur, og som bruker Duett Økonomi.

Hvordan fungerer det?

  1. Regnskapsrapporter og registre overføres fra Duett til konsolidering.no
  2. konsolidering.no sammenfatter flere regnskap til en konsernrapport.
  3. konsolidering.no støtter ulike nødvendige konsernfunksjoner.

Hvordan kommer jeg i gang?

Denne integrasjonen er under utvikling. Veiledning på hvordan du tar denne i bruk vil informeres om når den settes i produksjon.

Meld din interesse for denne kommende integrasjonen:

Send oss en e-post til api@duett.no Skriv «Interessert i» og navnet på integrasjonen i emnefeltet, så gir vi deg beskjed når den kan tas i bruk. Send oss gjerne en e-post til api@duett.no hvis du har behov for mer informasjon.

Integrasjonspartner

Consolidated Company AS
Besøk hjemmesiden

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med oss via e-post.