Konsulentbistand

Duett er en leverandør av kompetanse. Våre medarbeidere har solid erfaring fra ulike bransjer og arbeidsoppgaver. Vi kan derfor tilby deg et bredt spekter av konsulentbistand knyttet til ulike løsninger.

Ved implementering av nye løsninger sørger våre prosjektledere for en helhetlig levering, hvor vi sammen gjennomgår nødvendige rutiner og prosesser for å utnytte de nye løsningene best mulig.

Mange bransjer er gjennom lover og forskrifter pålagt plikter som føring av prosjektregnskap, timeregistrering og detaljert dokumentasjon av inntekter. Vi har full oversikt over slike regler, og kan hjelpe deg å innrette din hverdag på enklest mulig måte for å innfri disse forpliktelsene.

Konsulentbistand

For regnskapsbransjen kan vi tilby rådgivning fra erfarne konsulenter på områder som strategi, ledelse og lønnsomhet. Regnskapsbransjen er under konstant tidspress, med frister og mange lovpålagte oppgaver. Skal regnskapskontoret være lønnsomt og attraktivt, både som tjenestetilbyder og arbeidsgiver framover, er det ekstremt viktig å tenke effektivisering. Hvordan regnskapsfører skal pakke og prise sine tjenester er eksempel på et område våre konsulenter kan bidra med kompetanse og erfaring på.

 

Duett har fokus på samspill direkte med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!