Årsoppgjør

For deg som driver primærnæring har Duett Økonomi en komplett funksjon for årsoppgjør. Årsoppgjør landbruk fungerer optimalt om du bruker en ekstern regnskapsfører, der du kan registrere inn årsoppgjørsopplysninger selv i løsningen. Har du kompetanse og ønske om å gjøre hele årsoppgjørsjobben selv, har du alt du trenger i Duett Økonomi.

Årsoppgjør landbruk

Årsoppgjør landbruk i Duett Økonomi er perfekt i primærnæringen. Duett Økonomi er integrert med Altinn, der du henter preutfylte tall til skattemeldingen, og sender den komplett med næringsspesifikasjonen direkte fra Duett Økonomi til Altinn. En temabasert arbeidsliste loser deg gjennom verdivurderinger og andre årsoppgjørsposter.

Tall til landbruksskjemaet hentes rett fra regnskapet. Duett Økonomi har mengdehåndtering, og gir derfor mulighet for å få hentet dyrestatus, varelager og andre relevante opplysninger automatisk. Dette gjør det enkelt å jobbe med årsoppgjøret for deg som driver landbruk.

Fordeler med årsoppgjøret

  • Fokus på årsoppgjør hele året
  • Ingen eksport/import av saldobalanse
  • Temabasert arbeidsliste
  • Årsoppgjørsdisponeringer blir bokført direkte i regnskapet
  • Årsregnskap er inkludert for de med full regnskapsplikt
  • Komplett løsning med driftsmidler
  • Kobling mot Altinn

Les mer om Duett og landbruk.

Duett har fokus på samspill direkte med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!