Årsoppgjør

For deg som driver primærnæring har Duett Økonomi en komplett funksjon for årsoppgjør. Årsoppgjør landbruk fungere optimalt om du bruker en ekstern regnskapsfører, eller gjør jobben selv. Bruker du ekstern regnskapsfører vil ligningsskjemaer normalt utføres av regnskapskontoret. Har du kompetanse og ønske om å gjøre årsoppgjørsjobben selv, har du alt du trenger i Duett Økonomi.

Årsoppgjør landbruk

Årsoppgjør landbruk i Duett Økonomi er perfekt i primærnæringen. Duett Økonomi er integrert med Altinn, og du henter preutfylte tall til selvangivelsen, og sender komplette ligningsskjemaer direkte fra Duett Økonomi til Altinn. En enkel veiviser loser deg gjennom verdivurderinger og andre årsoppgjørsposter.

Tall til landbruksskjemaet vil hentes rett fra regnskapet. Duett Økonomi har mengdehåndtering, og gir derfor mulighet for å få hentet dyrestatus, varelager og andre relevante opplysninger automatisk. Dette gjør det enkelt å jobbe med årsoppgjøret for deg som driver landbruk.

Fordeler med årsoppgjøret

 • Fokus på årsoppgjør hele året
 • Ingen eksport av saldobalanse
 • Enkel og logisk sjekkliste i veiviser
 • Årsoppgjørsdisponeringer blir bokført direkte i bilagsregisteret
 • Tidligstart årsoppgjør for landbruk
 • Offentlig regnskap er inkludert
 • Kobling mot Duett Driftsmidler
 • Kobling mot Altinn og Altut

Enkel veiviser for årsoppgjør landbruk

Årsoppgjør i Duett Økonomi inkluderer en veiviser som hjelper deg gjennom alle nødvendige trinn for å produsere årsoppgjørsposteringer og de skjemaene som skal leveres. Samme funksjon brukes for aksjonærbeskatning, årsberetning, regnskap og noter. Duett Økonomi er integrert med Altinn, og henter også forhåndsutfylte tall til selvangivelsen.

Les mer om Duett og landbruk.

Produktinformasjon

Duett Årsoppgjør

Duett Økonomi inneholder en egenutviklet helintegrert årsoppgjørsløsning. Denne dekker både personlige foretaksformer, deltakerlignede foretak, samvirkeforetak, NUF og aksjeselskaper med full regnskapsplikt.

Fordeler med Duett årsoppgjør

Ettersom årsoppgjøret er utviklet som en del av Duett Økonomi, gir det en del fordeler:

 • Fokus på årsoppgjør hele året
 • Ingen eksport av saldobalanse
 • Enkel og logisk sjekkliste i veiviser
 • Årsoppgjørsdisponeringer blir bokført direkte i bilagsregisteret
 • Tidligstart årsoppgjør
 • Offentlig regnskap er inkludert
 • Duett Driftsmidler håndterer tilgang, avgang og avskrivninger av driftsmidler
 • Kobling mot Altinn og Altut

Fokus på årsoppgjør hele året

Duett Økonomi leveres med komplett norsk standard kontoplan (NS4102). Alle konti er ferdig knyttet opp mot riktig post/felt i næringsoppgaven og andre ligningsskjemaer. Oppretter du en ny konto får den automatisk alle nødvendige knytninger, såfremt den legges i riktig kontointervall. Anskaffer du et driftsmiddel i løpet av året spør Duett Økonomi f.eks. hvilken saldogruppe du vil knytte driftsmiddelet mot og hvor lang levetid driftsmiddelet har. Slik hjelper Duett Økonomi deg til å gjøre noe av årsoppgjørsjobben løpende og du sparer tid når du har det som travlest.

Ingen eksport av saldobalanse

Når du starter årsoppgjøret i Duett Økonomi er alle bokførte bilag med i saldiene. Gjør du en endring og fører flere bilag, oppdateres dette automatisk til årsoppgjørstallene. Du slipper gjentatte eksporter eller manuell registrering av saldobalanse og behøver ikke å lete etter registreringsfeil. Du har alltid oppdaterte tall og full kontroll og sammenheng mellom regnskap og årsoppgjør.

Veiviser for årsoppgjør

Årsoppgjøret i Duett Økonomi er utformet som ei sjekkliste i en logisk veiviser, som hjelper deg gjennom de ulike vurderingene og disposisjonene. Sjekklista starter med avskrivning av driftsmidler, vurdering av varelager og kundefordringer og loser deg gjennom alle aktuelle ligningsskjemaer. Regnskapstall eller poster fra andre ligningsskjemaer hentes automatisk.

Tidligstart årsoppgjør

Duett Økonomi gir mulighet for å beregne regnskapsmessig resultat før ligningsskjemaene er klare. Sjekklista for årsoppgjør inneholder da driftsmidler, kundefordringer og varelager.

Offentlig regnskap

For fullt regnskapspliktige inneholder Duett Økonomi alt du trenger for å produsere og sende offentlig regnskap til Regnskapsregisteret.

Kobling mot Altut og Altinn

Duett Økonomi henter preutfylte tall til selvangivelsen fra Altut. Disse kobles sammen med bokførte tall og årsoppgjørsdisponeringer. Komplette ligningsskjemaer sendes deretter inn til Altinn. Du kan sende ferdig signerte oppgaver, eller signere i Altinn etterpå.

Årsoppgjørsdisposisjoner

Balansekonti som skal avskrives eller vurderes har ferdige konteringsforslag til årsoppgjørsdisposisjoner. Når du har gjort klart hvert vurderingspunkt i sjekklista, genereres og bokføres automatisk de nødvendige posteringslinjene for denne posten i bilagsregisteret.

Duett har fokus på samspill direkte med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!