Ekstern regnskapsfører

En ekstern regnskapsfører kan bidra til et godt samarbeid gjennom Duett Økonomi som er utviklet spesielt for å tilrettelegge og gjøre samarbeidet enklere mellom regnskapsfører og kunde.

Duett Økonomi er spesielt godt tilrettelagt for arbeidsdeling mellom deg som bruker og regnskapsfører. Duett MinSide er en del av Duett Økonomi, og er en webløsning som regnskapsfører kan gi deg tilgang til. Her får du innsyn og oversikt over regnskapet ditt, og kan klikke deg fra grafiske analyser som gir oversikt helt ned til bilagene.

Driver du flere typer virksomheter, f.eks. jord- og skogbruk, samt har tilleggsnæring, vil du få full oversikt over regnskapet pr. type virksomhet.

Fordeling av oppgaver med ekstern regnskapsfører

Hvor mye av jobben du skal gjøre selv, blir du enig med regnskapsfører om. Gjennom webløsningen Duett MinSide kan du få tilgang til enkel fakturering, attestasjon og betaling, samt rapporter og analyser fra regnskapet ditt. Da har du full kontroll uten at du trenger å ha hele ansvaret selv. Det kan du overlate til regnskapsføreren din.

Bedre oversikt

En ekstern regnskapsfører sørger for at du får bedre oversikt, sparer tid, og regnskapet blir raskere oppdatert.

Produktvideo

Se vår produktvideo for en visuell oversikt av MinSide her:

Produktinformasjon

Duett MinSide

Duett MinSide er en webløsning for rapportering, dokumentflyt og datafangst. Dette automatiserer prosessene både for regnskapsfører og kunde, og kunden får tilgang til et oppdatert regnskap når og hvor som helst. Når regnskapet blir ferskvare, kan det brukes som et styringsverktøy og gi grunnlag for gode beslutninger.

Innhold i Duett MinSide

  • Oversiktsbilder og nøkkeltall hentet rett fra regnskapet
  • Klikkbare nivåer ned til underliggende transaksjoner og bilag
  • Prosjektoversikt
  • Attestasjon og betaling av inngående fakturaer
  • Registrering, utsending og bokføring av utgående fakturaer
  • Timeregistrering for fakturering og/eller lønn

Grafiske nøkkeltall med drilldown

Fra de grafiske nøkkeltallene kan kunden klikke seg videre til regnskaps- og reskontrodetaljer. Elektroniske bilag vil være siste nivå, slik at kunden ser bildet av bilaget. MinSide-rapportene er enkle å bruke og forstå for kundene.

Prosjektoversikt

Duett MinSide inneholder prosjektoversikt for håndverkere, entreprenører og andre prosjektbaserte bedrifter. Prosjektoversikten gir ledere og prosjektledere full kontroll på økonomisk prosjektstatus til enhver tid. Fra totaloversikten kan kunden klikke seg ned til detaljerte transaksjoner, inkl. prosjekttimer.

Attestasjon og betaling av inngående fakturaer

Mottak av inngående EHF- eller PDF-fakturaer kan settes opp med automatisk attestasjon på kundens MinSide. Kunden godkjenner eller avviser, og kan legge på en kommentar eller forklaring til bilaget. Kunden kan også angi delbetaling som vil oppdatere beløpet til remittering. Kunden kan deretter velge å betale selv, eller godkjenne for at regnskapsfører besørger betalingen. Med MinSide Bank, logger kunden seg på MinSide med BankID, og kan legge godkjente fakturaer rett til betaling og bokføring på forfallsdato.

Registrering, utsending og bokføring av fakturaer

Fra Duett MinSide kan kundene registrere og sende ut fakturaer. Utgående fakturaer kan sendes som EHF, PDF (i e-post) eller skrives ut. Fakturaen blir automatisk bokført på periode basert på fakturadato. Kunden kan laste opp sin logo og plassere i fakturalayouten dersom fakturaer skal sendes som PDF eller skrives ut. Vi anbefaler en layout med KID-nr., slik at innbetalingene kan hentes automatisk fra banken.

Timeregistrering

For timebaserte næringer registreres timer i en egen mobilapp, Duett Time. Timene kan brukes som grunnlag for fakturering, lønn, prosjektbelastning og oppfølging av ansatte. Timene kan godkjennes av leder. Dette eliminerer papirbaserte timelister og mye manuell registrering.

Tilpasning av innhold pr. kunde

Ved etablering av MinSide-bruker kan regnskapsfører velge om kunden skal ha tilgang til f.eks. attestasjon og fakturering, eller bare rapporter.

Duett har fokus på samspill direkte med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!