Duetts ledelse

Vår ledelse:

Chief Executive Officer
Erik Harrell
40 40 14 86
Chief Financial Officer

Halvor Hektoen
40 63 95 25
hh@duett.no

Chief Revenue Officer
Nicolas Iannone
40 83 18 74
ni@duett.no
Chief Technology Officer
Espen Moseng
95 98 24 14
em@duett.no
Chief Human Resources Officer

Sindre Oterhals
92 86 04 15
so@duett.no

Chief Innovation Officer

Siri Lutnæs Enget
95 98 68 04
sle@duett.no

Board Director

Bjørnar Håkensmoen
95 98 68 00
bh@duett.no

Sales Operations Manager
Maija Anniina Ahokas
+358 44 031 22 56
Customer Success Operations Manager

Vegard Skredderhaug
90 92 03 55
vs@duett.no

Cloud Manager

Kjell Møllersen
95 98 68 92
km@duett.no