Duetts ledelse

Vi har fordelt vår ledelse ut på alle våre fire kontorer på Tynset, i Folldal, på Stjørdal og i Elverum.

Mer om selskapet

Vår ledelse:

Administrerende direktør
Bjørnar Håkensmoen
95 98 68 00
bh@duett.no

Økonomidirektør
Halvor Hektoen
40 63 95 25
hh@duett.no

Innovasjonsdirektør
Siri Lutnæs Enget
95 98 68 04
sle@duett.no

Konstituert salgs- og markedsdirektør
Vegard Skredderhaug
90 92 03 55
vs@duett.no

Direktør for skytjenester
Kjell Møllersen
95 98 68 92
km@duett.no

Utviklingsdirektør
Espen Moseng
95 98 24 14
em@duett.no

Administrasjonssjef
Knut Harald Smevold
95 98 68 06
khs@duett.no