Miko Plast AS

Miko Plast

Miko Plast AS utvikler prosessutstyr og plastkomponenter for mange ulike industrier og prosesser. Selskapet driver utvikling og konstruksjon i lokalene på Økern i Oslo, med produksjon på fabrikken i Ytre Enebakk. Bedriften har 9 ansatte, og daglig leder Steinar Lein forteller om deres innsats for å redusere CO2-avtrykket.

Kortreiste og resirkulerte råvarer

– Her hos Miko Plast AS utnytter vi kvernet resirkulert plast direkte i vår produksjon, uten tunge, giftige og energikrevende prosesser for vasking og bleking. En del av råstoffet hentes fra kvernede mineralvannflasker på Fetsund til produksjon i Ytre Enebakk. Noe særlig mer kortreist skal du lete lenger etter! Vi har i tillegg bidratt i å utvikle en ny sammensetning av plast, kalt WPC (wood polymer composite). Her blandes resirkulert plastråstoff med trefibre. WPC reduserer forbruket av fossile råstoffer, og det blir også betydelig sterkere og lettere. Ferske livssyklusanalyser viser at dette gir en CO2-besparelse på hele 50 %, og produksjonen er snart klar for oppstart.

Et digitalt regnskap reduserer bedriftens klimaavtrykk

Selskapets satsing på ny teknologi i produksjonen har også medført behov for å digitalisere regnskapsrutinene: – Vi har hele tiden hatt ekstern regnskapsfører, men brukte tidligere mye tid på printing, sortering og arkivering av bilag. Deretter kjørte vi bilagspermene til regnskapsfører for registrering. – Dette var tungvint, tidkrevende og egentlig helt unødvendig. Vi ønsket oss en økonomipartner vi kunne ha et mer personlig forhold til, der vi kunne få hjelp til å forstå tallene. Ikke minst ville vi ha mer digitale løsninger, for å spare tid, penger og miljøet.

«Vi ønsket oss en økonomipartner vi kunne ha et mer personlig forhold til!»

Frisikt har gitt oss et løft

For snart fire år siden byttet Miko Plast AS til Frisikt Økonomi & Rådgivning AS sin avdeling i Lørenskog. Avdelingsleder Mona Sanne og regnskapsfører Henrik Bach har vært helt fantastiske! Vi får svar med en gang når vi lurer på noe. Regnskapskontoret bruker Duett Økonomi, og Mona og Henrik har gitt oss tilgang til Duett MinSide. Nå betaler jeg regninger med et par tastetrykk og har mye bedre oversikt. Det betyr at jeg kan konsentrere meg om å drive selskapet best mulig, og i Duett MinSide har jeg bedre kontroll enn før. Kombinasjonen av en dyktig regnskapsfører og et godt system har virkelig gitt oss et løft, og spart oss både tid og penger.

Vi ser lyst på fremtiden

Steinar sier at de gleder seg til å fortsette utviklingen av produkter som vil utgjøre en forskjell i klimaregnskapet framover. – Ny teknologi, kloke hoder og et brennende engasjement for hele tiden å finne de beste løsningene vil sørge for at vi beholder og forsterker vår posisjon som en unik og miljøvennlig utvikler og produsent av framtidsrettede produkter.