Miljøfyrtårn-rapporter

Miljøfyrtårn

Duetts hovedkontor på Tynset ble i desember 2014 sertifisert som Miljøfyrtårn. Det innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, også kalt miljøledelse.

Dette er positivt for oss i mange sammenhenger. En del kunder er tydelige på at de stiller krav om slik sertifisering til sine leverandører. Vi har gjennomgått og effektivisert våre rutiner, og vi ser at dette vil bidra til et positivt samfunnsansvar og et bedre miljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og vi har igjennom vår sertifisering oppfylt vårt bransjekrav. Vårt hovedkontor utarbeider årlige klima- og miljøregnskap og handlingsplaner for miljøledelse, og hvert tredje år skal vi resertifiseres.

Her ligger de årlig klima- og miljørapportene:

Statistikk for Duett AS 2019
Statistikk for Duett AS 2018
Statistikk for Duett AS 2017
Statistikk for Duett AS 2016
Statistikk for Duett AS 2015
Statistikk for Duett AS 2014

Logo Miljøfyrtårn

Mer informasjon om Miljøfyrtårn finner du her.