Nytt årsoppgjør fra regnskapsåret 2020

Skatteetaten har i flere år jobbet med å utvikle en helt ny skattemelding, som vil endre måten vi skal rapportere inn tallene på. Duett Økonomi inkluderer komplett årsoppgjør, og derfor jobber vi i Duett AS tett med Skatteetaten for å forberede nye løsninger her. Uansett hvilket årsoppgjørssystem du benytter i dag, vil du få store endringer i måten du jobber på framover, og alle årsoppgjørssystemer må fornyes eller erstattes.

Fra skjema til tema

Slagordet for Skatteetatens nye skattemelding er «fra skjema til tema». Alle ligningsskjemaer som leveres sammen med skattemeldingen, er i dag basert på de samme papirskjemaene vi hadde for 20-30 år siden. I nytt årsoppgjør blir dette samlet i to meldinger: Skattemelding og næringsmelding. Her blir det fokus på temaer, altså resultat og balanse med driftsmidler, varelager mv., og for ENK også personinntekt og fordeling av næringsinntekt. I Duett Økonomi vil næringsmeldingen hente nødvendig informasjon rett fra regnskapstallene og årsoppgjørsopplysningene. Har du ikke årsoppgjør inkludert i regnskapssystemet ditt, må du som før ha et årsoppgjørssystem i tillegg.

Pilotfase allerede kommende årsoppgjør

I årsoppgjøret for 2020 åpnes det for pilotkjøring av ny skattemelding for personlige næringsdrivende i de fleste bransjer. Forutsetningen er at skattemeldingen sendes fra et system som er klargjort for pilotkjøring.  De næringsdrivende vil få skattemelding 2020 både i ny og gammel løsning fra begynnelsen av april 2021. Også lønnstakere og pensjonister kan bruke ny skattemelding. når den sendes fra et system tilpasset pilotdrift. Det betyr at næringsdrivende som fordeler inntekt til ektefelle kan rapportere for begge ektefeller i pilotløsningen. Skattepliktige til Svalbard, skattepliktige med deltakerandel i ANS, de som har skogseiendom eller har komplekse skatteforhold kan ikke bruke pilotløsningen for 2020. For øvrige primærnæringer er jordbruk, reindrift og fiske med i piloten.

Nytt årsoppgjør blir mer intelligent og tilrettelagt for samarbeid med kundene

Det nye Duett årsoppgjør blir webbasert og her vil kundene kunne bidra med opplysninger via MinSide. Det kan gjelde varelager, bilopplysninger og annen årsoppgjørsinformasjon. Opplysningene kundene har registrert varsles til regnskapsfører og kan kontrolleres. Tallene oppdateres direkte, uten behov for manuelle posteringer. Det blir enklere å gjøre prøveavslutninger, simulere fordeling av inntekt, pensjonsgrunnlag og skatteberegning. Mye av jobben kan dermed gjøres før den travleste årsoppgjørsperioden.

Bli med i pilotfasen!

Duett Økonomi vil være klart for pilotkjøring for 2020. Her kan du velge selv pr. klient om du vil gjøre årsoppgjør i piloten eller med dagens metode. Både vi og Skatteetaten ønsker at så mange som mulig blir med i pilotfasen, slik at vi får tilbakemeldinger på reell bruk. Pilotløsningen inneholder en ny valideringssjekk, som kontrollerer at næringsmeldingen og skattemeldingen henger sammen og ikke har logiske feil, før meldingene sendes inn endelig. Bruk av ny løsning vil kunne gi tidligere skatteoppgjør for den skattepliktige.

Nytt årsoppgjør vil etter hvert gjelde alle foretakstyper

Den nye løsningen vil bli utvidet for flere typer skattepliktige de kommende årene. Slik det ser ut nå, vil Skatteetaten allerede for 2021 støtte de fleste ENK og noen selskapsformer. Tar du det i bruk nå i pilotfasen får du verdifull erfaring og kan ta overgangen gradvis. Fra og med år 2 i ny løsning hentes fjorårstall for næring automatisk. En ting er sikkert – nytt årsoppgjør vil forenkle jobben for regnskapsførerne framover!