Økonomitjenester Innlandet

Terje Torsæter hos Økonomitjenester Innlandet
Daglig leder Terje Torsæter

Økonomitjenester Innlandet har kontorer på Toten, Gjøvik, Oslo, Raufoss, Hadeland og Hamar. De er nå over 50 ansatte, og har ca. 1.500 kunder fordelt på mange bransjer. Vi tok turen innom, og her forteller daglig leder Terje Torsæter om sin erfaring med Duett så langt.

Fra to til ett hovedsystem

Tidligere brukte vi to hovedsystemer, Duett Økonomi og Visma Business. Duett Økonomi ble brukt hovedsakelig på landbrukskunder, og Visma Business på resten. Det medførte at vi fikk to «leire» på kontorene, som jobbet i hver sine løsninger. Dette var ingen god situasjon for oss, verken kompetansemessig, for lønnsomheten eller muligheten for å utnytte kapasiteten på tvers av ansatte.

Duett Økonomi på alle kunder innenfor alle typer bransjer

I 2016 gikk vi derfor en skikkelig runde, der vi satte sammen ei intern prosjektgruppe som så på alle kjente økonomisystemer for regnskapsbransjen. Vi hadde en kravspesifikasjon og fikk grundige gjennomganger av leverandørene. Vi var på besøk hos andre regnskapskontorer for å se hvordan deres systemer fungerte, og avstemte det vi så og hørte mot de ønskene vi hadde. Etter nøye vurderinger bestemte vi oss høsten 2016 for å gå for Duett Økonomi.

«Duett Økonomi var det rette valget for oss – og vi gleder oss til fortsettelsen!»

Overgang

Vi planla overgangen godt, og kjørte fra 2017 internopplæring og konvertering i flere runder. Nå, over 2 år senere, er de aller fleste regnskapene lagt over til Duett Økonomi, og vi har bare beholdt en liten håndfull Visma-brukere. Noen av kundene våre har lagt store ressurser i tilpasninger og bransjeløsninger i Visma Business, og i slike tilfeller har vi beholdt dem der. Våre ansatte kan nå lettere utveksle erfaringer, få hjelp og fordele oppgaver seg imellom når de jobber på samme system. 

Automatisk bokføring

Duett Økonomi har løsninger for automatisk bokføring og flyt som gjør at vi får en helt annen arbeidssituasjon. Vi slipper å hele tiden måtte passe på om det har kommet inngående fakturaer som skal ut på flyt. Det sørger systemet for, til og med på nye leverandører. Vi har lagt ressurser i å bygge intelligensen i konteringsoppsettet, der vi kan lage regler som gjelder alle klienter, noen eller bare en. Da blir bokføringen tilpasset hver enkelt kunde sitt behov. Det var litt uvant at fakturaer bokføres med et forslag før de går til godkjenning og betaling, men det gjør hverdagen enklere både for oss og kundene. Vi kan enkelt korrigere konteringen etterpå, hvis det er nødvendig.

«Det var litt uvant at fakturaer bokføres med et forslag før de går til godkjenning og betaling, men det ble enklere både for oss og for kundene» sier Torsæter

Duett MinSide

Duett MinSide er en del av pakka for oss i Økonomitjenester Innlandet. Vi tilbyr tilgang til kundene våre, og her kan de på web eller via app fakturere, registrere timer, betale regninger, purre på kundene sine eller se på nøkkeltall, rapporter og bilag. MinSide gjør at kundene får større interesse for regnskapet sitt, og de sparer mye tid ved å unngå manuelle rutiner og betalinger.

Prisgunstig

Duett Økonomi er prisgunstig for oss. Vi har også styrket vår egen lønnsomhet, og det er viktig å ha gode prismodeller ut til kundene. Med mer automatikk ligger det til rette for mer fastprising, ikke bare medgått tid.

Torsæter oppsummerer slik; «Duett Økonomi og MinSide videreutvikles kontinuerlig, og det har kommet mange gode nyheter her de siste par årene. Det jobbes blant annet med en helt ny bilagsbehandling, som vil gjøre jobben hos Økonomitjenester Innlandet enda enklere. Duett Økonomi var det rette valget for oss – og vi gleder oss til fortsettelsen!»Logo Økonomitjenester