Produkter

Vi utvikler og leverer produkter for regnskapsbransjen, og økonomisystemet Duett Økonomi er vårt viktigste produkt. Målt i antall førte regnskap er dette et av Norges  største økonomisystem. Vi leverer også driftstjenester gjennom Duett Sky for mange tusen brukere hver dag. Raskt, effektivt og økonomisk.

Duett Lønn

Duett Reise

Duett Ressurs