Produkter

Vi utvikler og leverer produkter for regnskapsbransjen, og økonomisystemet Duett Økonomi er vårt viktigste produkt. Målt i antall førte regnskap er dette et av Norges  største økonomisystem. Vi leverer også driftstjenester gjennom Duett Sky for mange tusen brukere hver dag. Raskt, effektivt og økonomisk.