Produkter

Vi utvikler og leverer produkter for regnskapsbransjen, og økonomisystemet Duett Økonomi er vårt viktigste produkt. Målt i antall førte regnskap er dette et av Norges  største økonomisystem. Vi leverer også driftstjenester gjennom Duett Sky for mange tusen brukere hver dag. Raskt, effektivt og økonomisk.

Duett Økonomi

Duett Økonomi passer for mange bransjer og ulike typer brukere. Dersom du benytter ekstern regnskapsfører, er Duett MinSide en smart løsning for deg. Ved å sette bort IT-driften til oss, sørger vi for backup, datasikkerhet, oppdatering av all programvare. Duett Sky har et av Norges mest moderne datasentre med en oppetid på ca. 99,7 %.

Vi leverer også programvare for lønn, personal og reise. I tillegg tilbyr vi kurs, konsulent og support knyttet til våre produkter.