Produkter

Vi utvikler og leverer økonomisystemet Duett. Målt i antall førte regnskap er dette Norges nest største økonomisystem. Vi leverer også driftstjenester gjennom Duett Sky for mange tusen brukere hver dag. Raskt, effektivt og økonomisk.

Duett passer for mange bransjer og forskjellige typer brukere. Dersom du bruker ekstern regnskapsfører, er Duett MinSide en smart løsning for deg.

Ved å sette bort IT-driften til oss, sørger vi for backup, datasikkerhet, oppdatering av all programvare. Duett Sky har ett av Norges mest moderne datasentre med en oppetid på ca. 99,7 %.

Vi leverer også programvare for lønn og personal, samt kurs, konsulent og support knyttet til våre produkter.

Velg hvilket produkt du vil vite mer om i menyen under.