Duett Lønn

Duett Lønn er et webbasert lønnssystem for små og mellomstore arbeidsgivere. De ansatte registrerer sine timer og utlegg i mobilappen eller via web. Lønnsslipper og a-melding sendes automatisk når lønnskjøringen er ferdig. Det ligger gode kontroller og valideringer i systemet, slik at det blir lettere å få gjort alt riktig.

For regnskapskontor og deres kunder er Duett Lønn svært fleksibelt. Her kan arbeidet fordeles mellom partene, slik at kunden for eksempel legger inn nye ansatte og godkjenner utbetaling av lønn og terminoppgjør, mens regnskapsfører gjør selve lønnskjøringen. Alle transaksjoner bokføres automatisk i Duett Økonomi. Duett Lønn har en interaktiv kontrollrutine, der systemet sammenligner beløp fra lønnskjøring, innberettet i a-melding, utbetalt beløp, og bokførte beløp. Eventuelle avvik vises umiddelbart, og du kan klikke deg ned for å se på detaljene.

Duett Lønn er effektivt og brukervennlig.

Snakk med en rådgiver på tlf. 02331 eller 62 48 26 00 eller send inn skjema

Duett har fokus på samspill med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!