Duett Lønn

Duett Lønn er et webbasert lønnssystem for små og mellomstore arbeidsgivere. Duett Lønn er integrert i Duett Økonomi, med en automatikk og flyt som gjør det skikkelig effektivt.

Forenkler lønnshverdagen

Duett Lønn optimaliserer lønnshverdagen med et smart samspill mellom lønnsmedarbeider, ledere og ansatte. Automatikken sørger for at tidligere tunge lønnsprosesser gjøres med noen få tastetrykk.

De ansatte registrerer reiseregninger, utlegg og timer i app eller web og leder godkjenner. Ferie, fravær og timebank håndteres på samme måte. Du henter transaksjonene ferdig rett inn i lønnskjøringen. Med automatiske kontrollrutiner varsler systemet om avvik i lønnskjøringen. Lønnslipper, a-melding og betalinger går videre i flyten etter godkjenning.

Fleksibelt for regnskapskontor og deres kunder

Den gode flyten i Duett Lønn passer veldig godt for regnskapsbransjen og deres kunder. Her kan arbeidet fordeles mellom partene, slik at kunden for eksempel legger inn nye ansatte og godkjenner utbetaling av lønn og terminoppgjør, mens regnskapsfører gjør selve lønnskjøringen. Alle transaksjoner bokføres automatisk i Duett Økonomi.

 

Snakk med en rådgiver på tlf. 02331 eller 62 48 26 00 eller send inn skjema