Duett Ressurs

Duett Ressurs er basert på programvare fra det danske softwareselskapet Skyhost ApS. I Norge leveres løsningen på norsk under navnet Duett Ressurs. Skyhost ApS eies av Duett Software Group, og er dermed Duett AS sitt søsterselskap.

Skyhost i Danmark

Selskapet utvikler gode løsninger for ressursstyring som benyttes av flere tusen brukere i Danmark. Brukerne jobber i mange ulike bransjer som entreprenører, håndverkere, kommuner, utleiefirma osv.

Se en kort film om Skyhost her (dansk):

Duett Ressurs i Norge

Duett Ressurs leveres til foretak som trenger en god løsning for å administrere jobbene sine. Løsningen egner seg både for kunder av regnskapskontorer, og foretak som har egen økonomiavdeling. Duett Ressurs er et planleggings- og gjennomføringssystem for oppdrag. Løsningen er tett integrert med Duett Økonomi. Integrasjonen omfatter kunder, prosjekter, varer og timer til fakturering og lønn.

Oppgavestyring er kjernen i løsningen

Grunnpilaren i Duett Ressurs er oppgavestyring. Enkelt forklart er det en kalender for ressursplanlegging, registrering og oppfølging. Ressurser er ansatte, kjøretøy/maskiner eller annet utstyr og verktøy. Jobber kan fordeles til enkeltpersoner eller en gruppe. Det blir enklere å se om alle ansatte har nok å gjøre, når det er ledig tid for nye jobber, og når maskiner og utstyr er tilgjengelige for en jobb.

Enkelt å dokumentere jobben for de ansatte

De ansatte får opp jobbene på sin mobil og kan se antall timer som er beregnet brukt på jobben. De starter på oppdraget, registrerer timer og materiell. Biler og maskiner kan utstyres med GPS-sporere, som registrerer kjørt distanse og maskintid. Jobber kan dokumenteres med bilder hvor lokasjon påføres automatisk (geotag). Når jobben er avsluttet, markerer den ansatte jobben som utført og leder kontrollerer og godkjenner. Medgått tid, distanse og materiell hentes inn i Duett Økonomi for fakturering. Timer til lønn registreres av de ansatte i mobilappen, godkjennes av leder og ligger deretter klare for lønnskjøring.

Her er et knippe av Skyhost sine referanser:

Logooversikt for Skyhost-referanser

Fremdrift

Vi er i full gang, og forventer at vi har en leveringsklar løsning i løpet av 4. kvartal 2021.

Ønsker du mer informasjon om Duett Ressurs?