Duett Ressurs

Duett Ressurs er basert på programvare fra det danske softwareselskapet Skyhost ApS. I Norge leveres løsningen på norsk under navnet Duett Ressurs. Skyhost ApS eies av Duett Software Group, og er dermed Duett AS sitt søsterselskap.

Kort om programvaren og Skyhost i Danmark

Skyhost ApS utvikler gode løsninger for ressurs- og flåtestyring som benyttes av flere tusen brukere i Danmark. Brukerne jobber i mange ulike bransjer som entreprenører, håndverkere, kommuner, utleiefirma med flere. Løsningen består av flere moduler som kan settes sammen etter behov, blant annet:

  • GPS-sporing/elektronisk kjørebok
  • Oppgavestyring
  • Timeregistrering
  • Bildedokumentasjon
  • Verktøystyring
  • Intranett

Se en kort film om Skyhost her (dansk):

Duett Ressurs i Norge

I Norge leveres Duett Ressurs til tre ulike målgrupper:

  • Til kunder i alle bransjer som trenger GPS-sporing/elektronisk kjørebok eller verktøystyring
  • Til kunder med Duett Økonomi med fokus på oppgavestyring
  • Til kommuner med behov blant annet for flåtestyring

Kjørebok, flåtestyring og verktøystyring

For kjørebok og flåtestyring benyttes GPS-trackere av ulike typer. Kjøringen logges automatisk, og du kan angi på hver tur om kjøringen er yrkeskjøring eller privatkjøring. Du slipper manuell utfylling av kjørebok og får enkle oversikter og rapporter som dokumentasjon. Trackerne kan også brukes på andre typer maskiner og store verktøy.

For mindre verktøy benyttes gjerne etiketter med strekkoder. Når de ansatte trenger verktøyet til en jobb, skannes strekkoden. Det samme gjøres når verktøyet settes på plass. Da har du oversikt over hvor verktøyet er, og hvilken jobb det er brukt på. Det reduserer problemet med verktøy som blir borte, og som ingen husker hvor sist ble brukt.

Oppgavestyring

Duett Økonomi-kunder får med Duett Ressurs en god løsning for å administrere jobbene sine. Løsningen egner seg både for kunder av regnskapskontorer, og foretak som har egen økonomiavdeling. Duett Ressurs er tett integrert med Duett Økonomi. Integrasjonen omfatter kunder, prosjekter, varer og timer til fakturering og lønn.

Ressursene er ansatte, kjøretøy/maskiner eller annet utstyr og verktøy. Jobber kan fordeles til enkeltpersoner eller en gruppe. Det blir enklere å se om alle ansatte har nok å gjøre, når det er ledig tid for nye jobber, og når maskiner og utstyr er tilgjengelige for en jobb.

De ansatte får opp jobbene på sin mobil og kan se antall timer som er beregnet brukt på jobben. De starter på oppdraget, registrerer timer og materiell. Biler og maskiner utstyrt med GPS-sporere registrerer kjørt distanse og maskintid. Jobber kan dokumenteres med bilder hvor lokasjon påføres automatisk (geotag). Når jobben er avsluttet, markerer den ansatte jobben som utført og leder kontrollerer og godkjenner. Medgått tid, distanse, maskintid og materiell hentes inn i Duett Økonomi for fakturering. Timer til lønn registreres av de ansatte i mobilappen, godkjennes av leder og ligger deretter klare for lønnskjøring.

GPS-trackere

A20 er en smart og lettmontert GPS som gir ekstra beskyttelse mot tyveri. Les mer her.
B50 sørger for at alle turer og kilometer registreres automatisk. Les mer her.

Her er et knippe av Skyhost sine referanser:

Logooversikt for Skyhost-referanser

Ønsker du mer informasjon om Duett Ressurs?