fbpx

Prognoser

Prognoser og endrede budsjetter vil være til stor hjelp for mange. Duett Økonomi har en god budsjettmodul som gjør det enkelt å simulere ulike utslag. Du kan lage flere varianter av slike prognoser, basert på oppdaterte regnskapstall,  statlige tiltak, kundens egne tiltak og andre antatte endringer.

Prognoser og oppdaterte regnskap

For å kunne hjelpe kundene med prognoser og simuleringer, er det avgjørende at du har et oppdatert regnskap som utgangspunkt. Regnskapet for 2019 er historie forlengst, selv om det antakelig har mest fokus nå pga. årsoppgjøret. Det enkleste måten å få ferske regnskapstall på er å hente transaksjonene løpende og elektronisk, helst direkte fra kilden. Her kan du som regnskapsfører tilrettelegge regnskapssystemet tilpasset kundens virksomhet og behov.

Duett Økonomi   |   Duett MinSide