Prognoser

Prognoser og endrede budsjett vil være til stor hjelp for mange. Duett Økonomi har en god budsjettmodul som gjør det enkelt å simulere ulike utslag. Du kan lage flere varianter av slike prognoser, basert på oppdaterte regnskapstall,  statlige tiltak, kundens egne tiltak og andre antatte endringer.

Oppdatert budsjett og regnskap

For å kunne hjelpe kundene med prognoser og simuleringer, er det avgjørende at du har et oppdatert regnskap som utgangspunkt. Regnskapet for 2019 er historie forlengst, selv om det antakelig er nå det har mest fokus på grunn av årsoppgjøret. Det enkleste måten å få ferske regnskapstall på er å hente transaksjonene løpende og elektronisk, helst direkte fra kilden. Her kan du som regnskapsfører tilrettelegge regnskapssystemet tilpasset den enkelte kundens virksomhet og behov. Det betyr at hver kunde blir unik og får et «skreddersydd» system ut fra sitt regnskap / budsjett.

Duett Økonomi

Duett Økonomi er et komplett økonomisystem. Det sørger for en automatisert flyt av bilag og betalinger som er unik. Det er enkelt å generere budsjett og prognoser, basert på tidligere regnskapstall eller budsjetter. Regnskap og bilagshåndtering i Duett Økonomi passer for alle typer kunder i de fleste bransjer. Enklere blir det ikke.

Duett Økonomi   |   Duett MinSide