Purring og inkasso via Svea

Brukere av Duett Økonomi og Duett MinSide har en av markedets enkleste og beste integrasjoner med en profesjonell inkassopartner! Purring og inkasso via Svea gjør jobben lett.

Det er veldig bra at det går direkte fra vårt system til Svea. Det minimerer hva som trengs fra oss og vi får inn pengene raskere. (Kristoffer Pettersen, Rekdal Transport)

Utveksling av forfalte fakturaer går sømløst fra Duett Økonomi til Svea sitt system. Du vil se status på saken og kunne ha dialog med saksbehandler hos Svea inne i Duett Økonomi/MinSide. Bruk av løsningen er i utgangspunktet helt kostnadsfri for deg som bruker, dette finansieres av renter og gebyrer som skyldner betaler.

Automatisk purring

Du kan slå på automatisk purring, som betyr at Svea sender 1. purring med inkassovarsel 14 dager etter forfall. Betales ikke kravet innen fristen på purringen, går saken til inkasso der Svea følger opp saken videre med skyldner.

Ønsker du heller å sende betalingspåminnelser selv, gjør du det enkelt fra Duett Økonomi/MinSide. Du kan likevel sende enkeltfakturaer til videre innkreving hos Svea når de har forfalt med 14 dager eller mer.

For å bruke integrasjonen med Svea må du ha tilgang til Duett Økonomi/MinSide og en OCR-avtale med banken, slik at innbetalingene bokføres automatisk. Du slår på integrasjonen i oversikten over forfalte fakturaer.