Årsoppgjør

Årsoppgjør er en unik egenutviklet og helintegrert del av økonomisystemet Duett Økonomi. Årsoppgjøret i Duett Økonomi håndterer aksjeselskaper, ANS, SA, NUF, ENK og andre personlige foretaksformer, og støtter Skatteetatens nye skattemelding og næringsspesifikasjon.

Årsoppgjør for regnskapsbransjen

For regnskapskontor med mange klienter er årsoppgjøret i Duett Økonomi ekstra effektivt. Regnskapsførers kunde kan registrere opplysninger om varelager og næringsbiler inn i systemet, regnskapsfører kontrollerer og godkjenner opplysningene. Dialog mellom regnskapsfører og kunde gjøres i en integrert meldingsfunksjon med sikker tilgangsstyring i henhold til personvernreglene. Funksjonen justering og fordeling er et kraftig simuleringsverktøy for beregning og planlegging av resultat, skatt og eventuell fordeling av næringsinntekt mellom ektefeller (i ENK). Dette gir regnskapsfører et godt verktøy for å gi kundene effektiv rådgivning.

Driftsmidler

Duett Økonomi inkluderer også et driftsmiddelkartotek, hvor du dokumenterer alle varige driftsmidler, beregner og bokfører ordinære avskrivninger, og gevinst/tap ved avgang. Du får også mva-justeringer på kapitalvarer beregnet og bokført her.

Gjør årsoppgjøret underveis gjennom hele året

Fordi årsoppgjørsfunksjonen er en del av økonomisystemet, hjelper Duett Økonomi deg med å samle nødvendig informasjon. Dette gjør du løpende gjennom året når transaksjonene oppstår. Da har du gjort mye av registrerings- og dokumentasjonsjobben når året er omme, og ekstrabelastningen i den mest hektiske perioden reduseres betraktelig.

Temabasert arbeidsliste i årsoppgjøret

Årsoppgjør i Duett Økonomi er temabasert, tilpasset firmaets behov, og hjelper deg gjennom alle nødvendige trinn for å produsere næringsspesifikasjon og skattemelding. Fullt regnskapspliktige og selskaper får dekket behovet for aksjonærbeskatning og årsregnskap. Duett Økonomi er integrert med Altinn, og henter forhåndsutfylte tall til skattemeldingen.

Fordeler med Duett årsoppgjør

  • Fokus på årsoppgjør hele året
  • Slipper import/eksport av saldobalanse
  • Temabasert arbeidsliste
  • Årsoppgjørsdisponeringer blir bokført automatisk i regnskapet
  • Innebygd dialog og utveksling av informasjon med kundene
  • Tidligstart årsoppgjør med justering og fordeling
  • Årsregnskap er inkludert
  • Komplett løsning med driftsmidler
  • Kobling mot Altinn

Spar tid på årsoppgjøret med Duett Økonomi!

Duett har fokus på samspill direkte med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!