Lønn og personal

Lønn og personal er viktige tjenesteområder for regnskapsfører. Her kreves det skikkelig kompetanse, god dialog med kundene og oppdaterte løsninger. Derfor velger stadig flere bedrifter å outsource lønn, samtidig som de ønsker oversikt og tilgang til nødvendig informasjon.

Duett Lønn er en del av Duett Økonomi

Lønn og personal håndteres via Duett Lønn som er et webbasert lønnssystem for små og mellomstore arbeidsgivere. Dette kompletterer Duett Økonomi, og forenkler lønnsrutinene både for regnskapsførere og deres kunder. Arbeidsdelingen er fleksibel, slik at oppgavene rundt lønn kan fordeles mellom partene. Kunden kan for eksempel legge inn nye ansatte og godkjenne utbetaling av lønn og terminoppgjør, mens regnskapsfører gjør selve lønnskjøringen.

Duett Lønn gir mulighet for automatiske funksjoner. Når lønnskjøringen er klar, kan systemet automatisk generere og sende a-melding, sende lønnsslipper på e-post eller til Duett-appen, legge utbetalingen til godkjenning mot bank, bokføre transaksjonene i Duett Økonomi, samt lukke og godkjenne lønnskjøringen. Når betalingen er gjennomført, bokføres også den automatisk i Duett Økonomi.

Timer, reiser, kjøring og utlegg fra Duett-appen godkjennes og hentes ferdig registrert inn i lønn, med prosjekt og avdeling der det brukes.

Andre systemer

Du kan også benytte noen andre lønnssystemer sammen med Duett Økonomi, slik som Huldt & Lillevik Lønn, Hogia Lønn og Visma Lønn. Best integrasjon får du imidlertid med Duett Lønn.

Duett har fokus på samspill med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!