fbpx

Lønn og personal

Lønn og personal er viktige tjenesteområder for regnskapsfører.

Stadig flere bedrifter velger å outsource lønn, samtidig som de ønsker oversikt og tilgang til nødvendig informasjon.

Duett Lønn

Lønn og personal håndteres via Duett Lønn som er et moderne webbasert lønnssystem for små og mellomstore arbeidsgivere. Dette kompletterer Duett Økonomi, og forenkler lønnsrutinene både for regnskapsførere og deres kunder. Arbeidsdelingen er fleksibel, slik at oppgavene rundt lønn kan fordeles mellom partene. Kunden kan for eksempel legge inn nye ansatte og godkjenne utbetaling av lønn og terminoppgjør, mens regnskapsfører gjør selve lønnskjøringen.

Duett Lønn gir mulighet for automatiske funksjoner. Når lønnskjøringen er klar, kan systemet automatisk generere og sende a-melding, sende lønnsslipper på e-post, legge utbetalingen til godkjenning mot bank, bokføre transaksjonene i Duett Økonomi, samt lukke og godkjenne lønnskjøringen. Når betalingen er gjennomført, bokføres også den automatisk i Duett Økonomi.

Duett MinSide Time (egen mobilapp) er også integrert med Duett Lønn. Registrerte og godkjente timer oppdateres for ønsket periode rett inn i lønn, med eventuelle bærere, slik som prosjekt og avdeling. Duett Reise (app) gir enkel registrering og beregning av diett, kjøring og utlegg. Etter godkjenning hentes reisene ferdig registrert inn i Duett Lønn.

Andre systemer

Du kan også benytte noen andre lønnssystemer sammen med Duett Økonomi, slik som Huldt & Lillevik Lønn, Hogia Lønn og Visma Lønn. Best integrasjon får du imidlertid med Duett Lønn.

Duett har fokus på samspill med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!