Skytjenester

Hos oss får du en komplett driftsløsning for regnskapsførere. Det eneste du trenger er en PC med internettilgang. Vi sørger for utstyr og datakraft, sikkerhet og programoppdateringer i våre skytjenester via vårt datasenter.

Vi tilbyr IT-drift av alle vanlige programmer for regnskapsførere. Vårt eget økonomisystem Duett Økonomi er en skytjeneste, og leveres kun fra vår driftsplattform. I tillegg kan vi drifte andre regnskapsprogrammer, lønnssystemer, oppdragsstyrings- og timeløsninger, årsavslutningssystemer, Office 365 og andre vanlige programmer. Med en driftsavtale kan du velge om du vil jobbe på kontoret, ute hos kundene, på reise, hjemme eller hvor du vil. Du er koblet opp mot vårt datasenter via internett eller dedikerte linjer. Det er kun skjermbilder, tastetrykk og klikk som transporteres over linja. Dataene ligger til enhver tid på vårt datasenter tilgjengelig i våre skytjenester.

Datasenter

Vårt datasenter har svært god driftssikkerhet, med en oppetid på minimum 99,7%. Datasenteret er lokalisert i Norge, noe som er en fordel for deg som kunde. En annen viktig fordel med driftsløsningen for regnskapsførere, er at vi sørger for alt du trenger for å gi dine kunder en sikker tilgang til sine data. Kundene kan selv studere regnskapet sitt, fakturere eller gjøre andre avtalte oppgaver. Du har alltid tilgang til dine skytjenester uansett hvor du er.

Produktinformasjon

Duett MinSide

Duett MinSide er en webløsning for rapportering, dokumentflyt og datafangst. Dette automatiserer prosessene både for regnskapsfører og kunde, og kunden får tilgang til et oppdatert regnskap når og hvor som helst. Når regnskapet blir ferskvare, kan det brukes som et styringsverktøy og gi grunnlag for gode beslutninger.

Innhold i Duett MinSide

  • Oversiktsbilder og nøkkeltall med fokus på omsetning, resultat, likdividitet og reskontro
  • Klikkbare nivåer ned til underliggende transaksjoner og bilag
  • Prosjektoversikt
  • Attestasjon av inngående fakturaer
  • Registrering, utsending og bokføring av utgående fakturaer
  • Timeregistrering

Grafiske nøkkeltall med drilldown

Fra de grafiske nøkkeltallene kan kunden klikke seg videre til regnskaps- og reskontrodetaljer. Elektroniske bilag vil være siste nivå, slik at kunden ser bildet av bilaget. MinSide-rapportene er enkle å bruke og forstå for kundene.

Prosjektoversikt

Duett MinSide inneholder prosjektoversikt for håndverkere, entreprenører og andre prosjektbaserte bedrifter. Prosjektoversikten gir ledere og prosjektledere full kontroll på økonomisk prosjektstatus til enhver tid. Fra totaloversikten kan kunden klikke seg ned til detaljerte transaksjoner, inkl. prosjekttimer.

Attestasjon og betaling av inngående fakturaer

Mottak av Inngående EHF- eller PDF-fakturaer kan settes opp med automatisk attestasjon på kundens MinSide. Kunden godkjenner eller avviser, og kan legge på en kommentar eller forklaring til bilaget. Kunden kan også angi delbetaling som vil oppdatere beløpet til remittering. Kunden kan deretter velge å betale selv, eller godkjenne for at regnskapsfører besørger betalingen. Med MinSide Bank, logger kunden seg på MinSide med BankID, og kan legge godkjente fakturaer rett til betaling og bokføring på forfallsdato.

Registrering, utsending og bokføring av fakturaer

Fra Duett MinSide kan kundene registrere og sende ut fakturaer. Utgående fakturaer kan sendes som EHF, PDF (i e-post) eller skrives ut. Fakturaen blir automatisk bokført på periode basert på fakturadato. Kunden kan laste opp sin logo og plassere i fakturalayouten dersom fakturaer skal sendes som PDF eller skrives ut. Vi anbefaler en layout med KID-nr., slik at innbetalingene kan hentes automatisk fra banken.

Timeregistrering

For timebaserte næringer registreres timer i en egen mobilapp, Duett Time. Timene kan brukes som grunnlag for fakturering, lønn, prosjektbelastning og oppfølging av ansatte. Timene kan godkjennes av leder. Dette eliminerer papirbaserte timelister og mye manuell registrering.

Tilpasning av innhold pr. kunde

Ved etablering av MinSide-bruker kan regnskapsfører velge om kunden skal ha tilgang til f.eks. attestasjon og fakturering, eller bare rapporter.

Duett har fokus på samspill direkte med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!