fbpx

Skytjenester

Hos oss får du en komplett driftsløsning for regnskapsførere. Det eneste du trenger er en PC med internettilgang. Vi sørger for utstyr og datakraft, sikkerhet og programoppdateringer i våre skytjenester via vårt datasenter.

Vi tilbyr IT-drift av alle vanlige programmer for regnskapsførere. Vårt eget økonomisystem Duett Økonomi er en skytjeneste, og leveres kun fra vår driftsplattform. I tillegg kan vi drifte andre regnskapsprogrammer, lønnssystemer, oppdragsstyrings- og timeløsninger, årsavslutningssystemer, Office 365 og andre vanlige programmer. Med en driftsavtale kan du velge om du vil jobbe på kontoret, ute hos kundene, på reise, hjemme eller hvor du vil. Du er koblet opp mot vårt datasenter via internett eller dedikerte linjer. Det er kun skjermbilder, tastetrykk og klikk som transporteres over linja. Dataene ligger til enhver tid på vårt datasenter tilgjengelig i våre skytjenester.

Datasenter

Vårt datasenter har svært god driftssikkerhet, med en oppetid på minimum 99,7%. Datasenteret er lokalisert i Norge, noe som er en fordel for deg som kunde. En annen viktig fordel med driftsløsningen for regnskapsførere, er at vi sørger for alt du trenger for å gi dine kunder en sikker tilgang til sine data. Kundene kan selv studere regnskapet sitt, fakturere eller gjøre andre avtalte oppgaver. Du har alltid tilgang til dine skytjenester uansett hvor du er.

Produktinformasjon

Duett MinSide

Duett MinSide er en webløsning for rapportering, dokumentflyt og datafangst. Dette automatiserer prosessene både for regnskapsfører og kunde, og kunden får tilgang til et oppdatert regnskap når og hvor som helst. Når regnskapet blir ferskvare, kan det brukes som et styringsverktøy og gi grunnlag for gode beslutninger.

Innhold i Duett MinSide

 • Oversiktsbilder og nøkkeltall med fokus på omsetning, resultat, likdividitet og reskontro
 • Klikkbare nivåer ned til underliggende transaksjoner og bilag
 • Prosjektoversikt
 • Attestasjon av inngående fakturaer
 • Registrering, utsending og bokføring av utgående fakturaer
 • Timeregistrering

Grafiske nøkkeltall med drilldown

Fra de grafiske nøkkeltallene kan kunden klikke seg videre til regnskaps- og reskontrodetaljer. Elektroniske bilag vil være siste nivå, slik at kunden ser bildet av bilaget. MinSide-rapportene er enkle å bruke og forstå for kundene.

Prosjektoversikt

Duett MinSide inneholder prosjektoversikt for håndverkere, entreprenører og andre prosjektbaserte bedrifter. Prosjektoversikten gir ledere og prosjektledere full kontroll på økonomisk prosjektstatus til enhver tid. Fra totaloversikten kan kunden klikke seg ned til detaljerte transaksjoner, inkl. prosjekttimer.

Attestasjon og betaling av inngående fakturaer

Mottak av Inngående EHF- eller PDF-fakturaer kan settes opp med automatisk attestasjon på kundens MinSide. Kunden godkjenner eller avviser, og kan legge på en kommentar eller forklaring til bilaget. Kunden kan også angi delbetaling som vil oppdatere beløpet til remittering. Kunden kan deretter velge å betale selv, eller godkjenne for at regnskapsfører besørger betalingen. Med MinSide Bank, logger kunden seg på MinSide med BankID, og kan legge godkjente fakturaer rett til betaling og bokføring på forfallsdato.

Registrering, utsending og bokføring av fakturaer

Fra Duett MinSide kan kundene registrere og sende ut fakturaer. Utgående fakturaer kan sendes som EHF, PDF (i e-post) eller skrives ut. Fakturaen blir automatisk bokført på periode basert på fakturadato. Kunden kan laste opp sin logo og plassere i fakturalayouten dersom fakturaer skal sendes som PDF eller skrives ut. Vi anbefaler en layout med KID-nr., slik at innbetalingene kan hentes automatisk fra banken.

Timeregistrering

For timebaserte næringer registreres timer i en egen mobilapp, Duett Time. Timene kan brukes som grunnlag for fakturering, lønn, prosjektbelastning og oppfølging av ansatte. Timene kan godkjennes av leder. Dette eliminerer papirbaserte timelister og mye manuell registrering.

Tilpasning av innhold pr. kunde

Ved etablering av MinSide-bruker kan regnskapsfører velge om kunden skal ha tilgang til f.eks. attestasjon og fakturering, eller bare rapporter.

Skype for business

Hva er Skype for Business?

Skype for Business er en Office-programvare for nettbasert kommunikasjon. Tjenesten kan sammenlignes med Skype eller Messenger, men har mer funksjonalitet og er beregnet på bedrifter. Med Skype for Business kan brukerne snakke og samarbeide med hverandre på valgfri enhet uavhengig av hvor de sitter. Dette fungerer både internt i bedriften og med eksterne kontakter og samarbeidspartnere. Skype for Business inneholder følgende kommunikasjonsmetoder:

 • Tale/telefon
 • Direktemeldinger/chat
 • Gruppesamtaler
 • Videomøter
 • Visning og deling av programmer, dokumenter og annen informasjon

Kommunikasjonen fungerer direkte i Skype for Business eller via nettleser og/ eller telefon med de som ikke har tilgang til Skype for Business.

Telefon- og videomøter

Møter via telefon- eller video med flere deltakere kan etableres ved behov der og da fra Skype for Business eller planlagt gjennom Outlook kalenderinvitasjoner til både ansatte og eksterne forbindelser. Her kan alle deltakere se, høre, snakke og dele dokumenter. Dette gir store besparelser på møte- og reisekostnader i bedrifter med flere geografiske avdelinger, eller ved møter med kunder eller samarbeidspartnere langt unna.

Chat/direktemeldinger

Du kan sende direktemeldinger til kolleger via Skype for Business. Samtalene blir logget i Outlook-klienten slik at du også har dokumentasjon der. Det betyr at du kan finne igjen tidligere direktemeldinger og se hele historikken pr. chat. Direktemeldinger er dermed like dokumenterbare som e-post, men raskere og enklere å bruke for enkle spørsmål og svar.

Nødvendig utstyr

For å utnytte Skype for Business best mulig bør du ha headset med mikrofon og et webkamera koblet til PCen. Alternatvt bruker du PCens interne mikrofon og høyttalere.

Integrasjon med Outlook

I tillegg til lagring av direktemeldinger i Outlook, vil også status på dine Skype for Business-kontakter vises når du f.eks. starter en ny epost. Du ser med en enkel fargekode om kontakten er tilgjengelig eller opptatt.

Bruk dine Outlook-kontakter i Skype

Med den tette integrasjonen mot Outlook, kan du også enkelt kommunisere med alle kontakter du allerede har lagret i din Outlook. Har du synkronisering av kontakter mellom mobiltelefon og Outlook, vil du få opp også dine private kontakter i Skype for Business. Du skriver navnet på kontakten, klikker på telefonrøret og har samtalen i gang raskere enn via mobiltelefonen.

Sikkerhet og kryptering

All kommunikasjon via Skype for Business er kryptert, og alle kontaktdata er beskyttet. Via vårt datasenter sørger vi for tilganger, backup og all nødvendig sikkerhet knyttet til din bruk av Skype for Business.

Skype for Business finnes i 2 varianter

Skype for Business leveres i to ulike versjoner, avhengig av behov. Disse variantene er:

 • Enterprise – intern og ekstern kommunikasjon med chat, lyd og video, samt mulighet for møteinnkalling
 • Enterprise Pluss – som Enterprise med telefoni. Trafikkostnader kommer i tillegg

Fordeler med Skype for Business

Med de effektive kommunikasjonsmåtene vil du få mange fordeler:

 • Raskere respons
 • Mer fleksibilitet
 • Lavere telefonkostnader
 • Reduserte reisekostnader
 • Bedre oversikt

Duett har fokus på samspill direkte med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!