fbpx

Samfunnsansvar

Vi er bevisste på vårt samfunnsansvar, og vil kontinuerlig arbeide med tiltak for å være en mer miljøvennlig bedrift og inneha et godt arbeidsmiljø. Våre fokusområder er:
HMS – Arbeidsmiljø – Transport – Innkjøp – Energi – Avfall – Estetikk.

Miljøfyrtårn

Duetts hovedkontor på Tynset ble i desember 2014 sertifisert som Miljøfyrtårn. Det innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, også kalt miljøledelse.

Dette er positivt for oss i mange sammenhenger. En del kunder er tydelige på at de stiller krav om slik sertifisering til sine leverandører. Vi har gjennomgått og effektivisert våre rutiner, og vi ser at dette vil bidra til et positivt samfunnsansvar og et bedre miljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og vi har igjennom vår sertifisering oppfylt vårt bransjekrav. Vårt hovedkontor utarbeider årlige klima- og miljøregnskap og handlingsplaner for miljøledelse, og hvert tredje år skal vi resertifiseres.

Statistikk for Duett AS miljøfyrtårn 2019
Statistikk for Duett AS miljøfyrtårn 2018
Statistikk for Duett AS miljøfyrtårn 2017
Statistikk for Duett AS miljøfyrtårn 2016
Statistikk for Duett AS miljøfyrtårn 2015
Statistikk for Duett AS miljøfyrtårn 2014

Logo Miljøfyrtårn

Mer informasjon om Miljøfyrtårn finner du her.