Samfunnsansvar

Bærekraft

Duett AS jobber for å være en god og pålitelig samfunnsaktør som opererer i henhold til
lover/regler og forskrifter. Vår målsetting om å være en
lønnsom bedrift må ta hensyn til hvilke økonomiske, miljømessige og sosiale påvirkninger
som er det beste for kommende generasjoner.

Helse, miljø og sikkerhet

Duett AS skal sørge for et sunt og trygt arbeidsmiljø i henhold til nasjonalt lovverk. Alle
våre ansatte skal ha tilgang til tilstrekkelige velferdsfasiliteter og bedriften oppfordrer ansatte til aktivt å delta på ulike velferdsaktiviteter som tilbys.

Miljøfyrtårn

Duetts hovedkontor på Tynset ble i desember 2014 sertifisert som Miljøfyrtårn. Det innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, også kalt miljøledelse.

Dette er positivt for oss i mange sammenhenger. En del kunder er tydelige på at de stiller krav om slik sertifisering til sine leverandører. Vi har gjennomgått og effektivisert våre rutiner, og vi ser at dette vil bidra til et positivt samfunnsansvar og et bedre miljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og vi har igjennom vår sertifisering oppfylt vårt bransjekrav. Vårt hovedkontor utarbeider årlige klima- og miljøregnskap og handlingsplaner for miljøledelse, og hvert tredje år skal vi resertifiseres.

Statistikk for Duett AS miljøfyrtårn 2020

Se tidligere rapporter her.

Logo Miljøfyrtårn

Mer informasjon om Miljøfyrtårn finner du her.