fbpx

Duett MinSide

- en webløsning for deg som vil ha tilgang til regnskapet ditt, uten å ha hele ansvaret.

Jeg vil vite mer

Sikker kommunikasjon med regnskapsfører

Duett MinSide gir en trygg kanal for sikker kommunikasjon med din regnskapsfører.

De økte kravene til personvern legger klare restriksjoner på bruk av vanlig e-post som kommunikasjonskanal. Mye av informasjonen mellom deg og din regnskapsfører er personopplysninger, regnskaps- og lønnsdata som er underlagt personvernforordningen (GDPR). Slik informasjon bør altså ikke sendes som vanlig e-post.

Gjennom Duett MinSide kan du og din regnskapsfører kommunisere om regnskap, årsoppgjør, lønn og annen viktig informasjon på en trygg og sikker måte. Denne kommunikasjonskanalen tilfredsstiller de strenge personvernreglene, og du unngår at viktig informasjon drukner i e-postboksen din.

Har du ansatte, er tilgangen til lønns- og personalinformasjon beskyttet med en ekstra tilgangsstyring. Dette er som regel sensitive persondata som stiller ekstra krav til sikkerheten.

Du kan gi tilgang til kolleger i din bedrift som har behov for økonomi- eller lønnsinformasjon. Du kan også kommunisere med dem gjennom Duett MinSide sin kommunikasjonskanal. Du får tilgang til et arkiv med meldinger og vedlegg, slik at du enkelt finner igjen tidligere informasjon. Bytter du e-postadresse, eller får inn en ny ansatt som skal ha tilgang, vil du fortsatt ha tilgang til sendte og mottatte meldinger i arkivet.