Duett Melding

Duett Økonomi har en egen kanal for sikker kommunikasjon mellom regnskapsfører og deres kunder, nemlig Duett Melding.

Personvern

De økte kravene til personvern legger klare restriksjoner for bruk av vanlig e-post som kommunikasjonskanal. Mye av informasjonen mellom regnskapsfører og kunde er personopplysninger som regnskaps- og lønnsdata, og dett er underlagt personvernforordningen (GDPR). Slik informasjon bør altså ikke sendes som vanlig e-post. I Duett Økonomi har vi løst dette gjennom en egen funksjon vi har kalt Duett Melding. Her kan regnskapsfører sende og motta meldinger med sine kunder på en trygg og sikker måte.

Kunden logger seg på Duett MinSide, og leser informasjonen fra regnskapsfører der. Det kan legges med rapporter og andre typer vedlegg til meldingene. Meldingene lagres i et arkiv, tilgjengelig og søkbar for begge parter.

Tilsvarende kan regnskapsførerens kunde starte en dialog med regnskapsfører om regnskap/økonomi, lønn og personal eller andre temaer. Regnskapsførerens kunde kan bruke løsningen også for å kommunisere samme typer meldinger internt i bedriften

Fordelen med Duett Melding

En av de store fordelene med Duett Melding er at meldinger blir personuavhengige. Jobber det flere regnskapsførere på samme oppdrag, vil meldingene normalt vises for alle på regnskapskontoret med tilgang til klienten. Tilsvarende vil det kunne være flere personer som skal motta slike meldinger hos kunden. Ved skifte av regnskapsfører eller ansatt i administrasjonen hos kunden, vil de nye medarbeiderne få tilgang også til tidligere meldinger når de får tilgang til klienten. Sårbarheten knyttet til personlige e-postbokser er dermed eliminert.

Lønns- og personalinformasjon har en ekstra tilgangskontroll, ettersom dette inkluderer sensitive personopplysninger. Det er mulig å sende meldinger til/fra spesifikke ansatte.

Bruksområder

Bruksområder for Duett Melding (sikker kommunikasjon) i Duett Økonomi er for eksempel meldinger og vedlegg knyttet til ligningsskjemaer og årsoppgjør, lønns- og personalopplysninger, periodiske rapporter, kommentarer til regnskap og annen informasjon mellom regnskapsfører og kunde.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.